dr. Seregély István

Nyolcvannyolcadik életévében elhunyt dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek, Kőszeg Város díszpolgára, egykori kőszegi plébános. Temetése 2019. január 8-án, kedden lesz az Egri Főszékesegyházban. Nyugodjék békében.

Nyolcvannyolcadik életévében elhunyt dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek, Kőszeg Város díszpolgára, egykori kőszegi plébános.

Seregély István 1931. március 13-án, Szombathelyen született, középiskoláit a miskolci Fráter György Gimnáziumban végezte. Teológiai tanulmányait Szombathelyen kezdte, majd Budapesten fejezte be. 1955. június 19-én Szombathelyen szentelték pappá. 1974-ig káplánként szolgált Gyöngyösfalun, majd Nyőgéren, Bagodvitenyéden, Zalaegerszegen, Szombathelyen. 1987-ig plébános volt Kőszegszerdahelyen és Kőszegen. Szent II. János Pál pápa 1987. június 5-én nevezte ki egri érsekké, július 25-én szentelték püspökké az egri bazilikában. 1990-től 2005-ig a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke, 1993-tól 2001-ig az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) alelnöke volt. 2007. június 9-től nyugalmazott érsek.
Temetése 2019. január 8-án, kedden lesz az Egri Főszékesegyházban. Lelki üdvéért koporsója előtt 10.00 órakor elimádkozzák a dicsőséges rózsafüzért, majd 10.30 órakor szentmisét mutatnak be. Ezt követően helyezik el földi maradványait a főpásztorok temetkezési helyén a bazilika altemplomában. Kérik a gyászolókat, hogy imádsággal emlékezzenek meg az elhunytról, koszorúk és virágok helyett pedig adományaikkal támogassák a számára is oly fontos papnevelés ügyét. Felajánlásaikat a helyszínen elhelyezett perselybe tehetik, illetve a Főegyházmegyei Alapítvány számlájára (11739009-20146829), "koszorúmegváltás" megjelöléssel utalhatják át.
Dr. Seregély István érsek atya temetésére megfelelő számú jelentkező esetén autóbuszt indítanak Kőszegről, melyre jelentkezni péntekig lehet a plébánián személyesen vagy telefonon!
Nyugodjék békében!