Így döntöttek a képviselők

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 31-én megtartott ülésén a városatyák többek között döntöttek a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról, a 2018. évi költségvetés módosításáról, a KEHOP-1.2.1. „Kőszeg klímastratégiájának elkészítése és szemléletformálás” c. pályázat benyújtásáról, jóváhagyták a 2018. évi Ostromnapok rendezvénysorozatra vonatkozó megállapodást, de új rendelet alkotására is sor került.

Így döntöttek a képviselők
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 31-én megtartott ülésén a városatyák többek között döntöttek a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról, a 2018. évi költségvetés módosításáról, a KEHOP-1.2.1. „Kőszeg klímastratégiájának elkészítése és szemléletformálás” c. pályázat benyújtásáról, jóváhagyták a 2018. évi Ostromnapok rendezvénysorozatra vonatkozó megállapodást, de új rendelet alkotására is sor került.
Bővült a város pénzügyi mozgástere a 2017. évi zárszámadás elfogadásával. A beszámolóból kiderült, hogy a városháza és az intézmények is fegyelmezett gazdálkodást folytattak. A városi vagyonmérlegben megjelent a térségi társulás által a korábbi években városi ingatlanokon elvégzett beruházások értéke, így 8.386.461.036.- Ft-ról 10.271.355.916.- Ft-ra emelkedett a város vagyona. Örömteli, hogy a város hitelfelvétel nélkül működik, sőt a 2017. évben sikerült szabad pénzmaradványt elérni. A pénzmaradványról szóló döntésével a testület 15 millió forinttal megemelte a Városüzemeltető Kft. 2018. évi keretét, 10 millió forintot a TOP pályázatok előkészítésére, 10 millió forintot meghaladó összeget pedig egyéb feladatokra csoportosítottak át. A tartalék összege 5,6 millió forinttal emelkedett.
Mint ismeretes, a magyar kormány márciusban határozott arról, hogy Kőszeg Város részére 85.750.000 Forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az új tűzoltólaktanya építésének befejezéséhez. A döntés nyomán a város 2018. évi költségvetésében felszabadult az erre a feladatra betervezett „Tűzoltóság építése II. ütem” költségvetési keret, így a képviselők Huber László polgármester javaslata alapján döntöttek a felszabaduló összeg felhasználásáról. A felszabaduló összegből 10.001.698 forintot a testület már áprilisi ülésén elkülönített az „Árpád tér – Sziget utca – Meskó utca Bajcsy Zs-E. utcáig tartó szakaszának útfelújítása” című pályázat önrészének biztosítására, a fennmaradó 75.748.302 forintot a város további útfelújításra, parkoló építésre, ivóvíz-hálózat kiépítésre, valamint ingatlan-felújításokra, többek között a Chernel u.12. épületére fordíthatja. A tervek megvalósulásának fontos feltétele a fedezetet biztosító vagyonhasznosítási bevételek beérkezése.
Megtárgyalta és elfogadta a testület a Városüzemeltető Kft. 2017. évi beszámolóját. Az elmúlt év során a legnagyobb kihívást a hulladékgazdálkodás központi átszervezéséből fakadó nehézségek kezelése jelentette. Az önkormányzati Kft. jelentős szerepet vállalt a helyzet kezelésében, többletfeladatokat vállalt a térség falvainak hulladékszállításában. A lakosságnak is meg kellett szoknia, hogy a hulladékszállítás ünnepnapoktól független szigorú rend szerint zajlik. Ugyancsak kihívást jelent a cég számára a bérek emelkedése, illetve hogy a városnak szolgáltatva bevételei csak a ráfordításokat fedezik, nyeresége nem képződik. Kovács István igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy az elöregedő eszközállomány és a munkabérek emelkedése mellett egyre nehezebb a feladatellátás, szükség lesz a városi támogatás emelésére.
Magyarország Kormánya a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” címen pályázati felhívást jelentetett meg települési önkormányzatok számára. Kőszeg város képviselő-testülete a maximálisan megpályázható 20 millió forint összegű pályázat benyújtásáról döntött, melyből pozitív döntés esetén elkészülhet a város klímastratégiája, illetve intézményi, települési és térségi tematikus szemléletformálási programok, előadások, akciók lebonyolítására is sor kerülhet. A szemléletformáló akciók során kiemelt cél a lakosság háztartási fűtési és közlekedési tudatosságának erősítése.

Jogszabályi változás miatt új önkormányzati rendelet megalkotása vált szükségessé a 20 tonnát meghaladó össztömegű járművek városi közlekedésének szabályozására. Az új rendelet célja változatlanul a helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak állagromlásának megelőzése. Az új rendelet az ügyfelek számára nem jelent érzékelhető változást, a testület a tavaly bevezetett szabályokat érvényben tartó rendeletet fogadott el.

A parkolási rendelet módosításával az Önkormányzat megnyitotta annak lehetőségét, hogy a Brenner János Katolikus Közösségi Ház udvarán található parkolót hétvégén a történelmi belvárosi szálláshelyek vendégei is használhassák. Ez a lehetőség azonban csak hétvégén biztosítható, mivel a parkoló hétköznap teljes kihasználtsággal működik.

Döntöttek a képviselők a Rendezési Terv módosítására vonatkozó lakossági javaslatok és kérelmek elfogadásáról. A 2018. március 20-i határidőig összesen 45 kérelem érkezett, melyek közül a testület a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság véleményét is figyelembe véve összesen 27 egyedi kérelem kidolgozását támogatta. A döntésről a kérelmezők tájékoztatást kapnak.

Várhatóan 375 gyermek jár majd a kőszegi önkormányzati óvodák és tagóvodáik összesen 17 csoportjába szeptember 1-jétől. A 7 óvodából és tagóvodából 4 (Felsővárosi, Központi, Újvárosi és Kőszegfalvi) található Kőszeg területén, melyeknek 14 csoportjába összesen 314 gyermeket várnak. A horvátzsidányi, a peresznyei és a velemi tagóvodákban előre láthatóan 61 gyermek veszi majd igénybe az óvodai ellátást.

A Félhold és Telihold – Kőszegi Ostromnapok rendezvénysorozat szervezésére és lebonyolítására vonatkozó megállapodást fogadott el a város önkormányzata, a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel. A megállapodás felosztja a rendezvénnyel kapcsolatos szervezési feladatokat, így a várostrom és a vásár szervezésével kapcsolatos teendőket a jövőben az egyesület végzi el. A megállapodástól a város és az egyesület szervezési és pénzügyi előnyöket is remél.

Zárt ülés keretében döntöttek a képviselők a „Kőszeg város közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadásáról, valamint a közbeszerzési eljárás megindításáról.