Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Közgyűlés

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2017. évi III. közgyűlésére a Jurisics–várban kerül sor 2017. május 16-án (kedd) 17.00 órakor.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a teljes tagságot az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2017. évi III. közgyűlésére!

Napirendi pontok:
1.) Elnöki összefoglaló az Írottkő Natúrpark 20. évfordulójára szervezett programsorozatról
2.) A Felügyelő Bizottság állásfoglalása az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2016. évi mérlegéről, közhasznúsági jelentéséről
3.) 2016. évi szakmai beszámoló elfogadása. Az anyag előre kiküldve - szavazás
4.) 2016. évi közhasznúsági jelentés, mérleg elfogadása. Az anyag előre kiküldve - szavazás
5.) 2017. évi munkaterv elfogadása. Az anyag előre kiküldve - szavazás
6.) 2017. évi költségvetés elfogadása. Az anyag előre kiküldve – szavazás
7.) alpannonia° projekttájékoztató, Rezner Hajnalka projektmenedzser
8.) Új utakon a natúrpark turizmusa – turisztikai tájékoztató, Győrffy Gábor turisztikai menedzser
9.) LEADER-tájékoztató, Bolfán Csaba vidékfejlesztési alelnök
10.) Egyebek

A közgyűlés helyszíne: Jurisics–vár, KIKÖTŐ (Kőszeg, Rajnis u.9.)
A közgyűlés dátuma: 2017. május 16. kedd, ideje: 17.00 óra

Kérem, hogy megjelenésüket 2017. május 15-ig igazolják vissza, ill. jelezzék, hogy honnan érkezik meghatalmazott.
Amennyiben a Közgyűlés a meghívóban jelzett időpontban határozatképtelennek bizonyulna, úgy az Alapszabály 13.§.(1) pontja szerint az elnök a közgyűlést feloszlatja, és új közgyűlés összehívását rendeli el. Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes és a határozathozatalhoz szükséges szavazati arányokat a jelenlevők számához kell viszonyítani.

A megismételt közgyűlés helyszíne Jurisics-vár, KIKÖTŐ (Kőszeg, Rajnis u.9)
A megismételt közgyűlés dátuma: 2017.május 16. kedd, ideje: 17.30 óra
A változatlan napirendi pontok:
1. Elnöki összefoglaló az Írottkő Natúrpark 20. évfordulójára szervezett programsorozatról
2. A Felügyelő Bizottság állásfoglalása az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2016. évi mérlegéről, közhasznúsági jelentéséről
3. 2016. évi szakmai beszámoló elfogadása. Az anyag előre kiküldve - szavazás
4. 2016. évi közhasznúsági jelentés, mérleg elfogadása. Az anyag előre kiküldve - szavazás
5. 2017. évi munkaterv elfogadása. Az anyag előre kiküldve - szavazás
6. 2017. évi költségvetés elfogadása. Az anyag előre kiküldve – szavazás
7. alpannonia° projekttájékoztató, Rezner Hajnalka projektmenedzser
8. Új utakon a natúrpark turizmusa – turisztikai tájékoztató, Győrffy Gábor turisztikai menedzser
9. LEADER-tájékoztató, Bolfán Csaba vidékfejlesztési alelnök
10. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel minden tagtársunk megjelenésére feltétlenül számítunk!
Kőszeg, 2017. május 08.
Bakos György sk Somogyi Györgyné sk
Elnök titkár