Lakossági fórum

HIRDETMÉNY

2018. június 13. (szerda) 16.30 óra Kőszeg, Jurisics-vár KÖSZHÁZ. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati rendeletének módosításának témájában.

Letöltések
HIRDETMÉNY

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.18.) Korm. rend. 32 § ában
meghatározottak alapján
Kőszeg Város Képviselő-testületének
Kőszeg Város Építési szabályzatáról szóló 33/2014.(X.3.) önkormányzati rendeletének módosítását tervezi.
A módosítással kapcsolatban kerül sor a Partnerek előzetes tájékoztatására és lakossági fórum megtartására.

Tisztelt Partnerek!

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 31-én megtartott ülésén a következő határozatot hozta:

90/2018. (V. 31.) képviselő-testületi határozat:
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Huber László polgármestert, hogy jelen határozat mellékletében szereplő, rendezés alá vont területekre a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36.§-ának megfelelő teljes eljárás során készíttesse el a településrendezési eszközök 7. számú módosítását és a kidolgozott tervet elfogadásra terjessze a képviselő-testület elé.

A 314/2012. (XI. 18.) Korm. rendelet 37. §. (4) bekezdése alapján, a 29/A. § (1) és (3) bekezdés szerint, valamint Kőszeg Város Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a településrendezési eszközök módosítása során társadalmi bevonás keretében a szabályzat szerinti partnereket tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!
Kőszeg Város településendezési eszközök módosítása során rendezés alá vont területeinek listáját és a rendezés céljának leírását Kőszeg Város honlapján megtekinthetik.
A településrendezési eszközök módosításának ismertetése céljából:

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tartunk.

A lakossági fórum időpontja:
2018. június 13. (szerda) 16.30 óra
A lakossági fórum helyszíne:
Kőszeg, Jurisics-vár KÖSZ-Ház

Kőszeg Város településrendezési eszközök módosítására vonatkozóan kizárólag az előzetesen elfogadott, rendezés alá vont területekkel kapcsolatban 2018. június 20-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek:
– papír alapon Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre a Főépítésznek címezve,
– elektronikusan a foepitesz@koszeg.hu e-mailcímre.

További tájékoztatásért, felvilágosításért, kérem forduljanak Kőszeg Város Főépítészéhez 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., tel.: (94/562-554).

Kőszeg, 2018. június 4.
Együttműködésüket és segítségüket előre is megköszönve:
Tisztelettel:
Huber László s. k.
polgármester