Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Összeültek a képviselők

Megtartotta utolsó ülését a nyári szünet előtt a képviselő-testület. Szó volt a Szőlő Jövésnek Könyve hungarikummá nyilvánításáról, a Sgraffitós ház felújításáról, s egy új közlekedési központ kialakításáról.

Döntöttek a képviselők
Megtartotta utolsó ülését a nyári szünet előtt a képviselő-testület. Szó volt a Szőlő Jövésének Könyve hungarikummá nyilvánításáról, a Sgraffitós ház felújátásról, s az egy új közlekedési központ kialakításáról.

Huber László polgármester köszöntötte a megjelenteket, s beszámolójában kiemelte az elmúlt egy hónap fontos eseményeit. Básthy Béla alpolgármester is beszámolt a két ülés között eltelt időszak kiemelkedő történéseiről, majd áttértek a némileg módosított napirendi pontokra. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv iránti módosító kérelmét levették a napirendi pontok közül, valamint az új tűzoltóság építésének a tárgyalását elhalasztották. Sürgősségi indítvány is érkezett a natúrpark részéről egy pályázat kapcsán, az autómentes nap finanszírozásával kapcsolatban. Ezt egyébként a képviselők támogatták.
Kevesebben haltak meg
Kiskos Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója a tavalyi évi bevételekről és kiadásokról tartott tájékoztatót. Elmondta, hogy a kiadásaik nagy része a bérre megy el, a bevételek kapcsán veszteségesen működött a vállalat. Csökkent a 2015-ös évhez képest a halálozás, akkor 227-en, tavaly 188 hunytak el. Az igazgató kérte, hogy minél előbb lépjenek előre az új temető kialakítása ügyében, mert lassan problémássá válhat a koporsós temetés. A polgármester megköszönte a beszámolót, s azt, hogy a veszteség ellenére is helyt állak a szolgáltatásban.
Nyertes pályázat – több munkatárs
Bertók Sándor főépítész beszélt arról, hogy a településfejlesztéssel, rendezéssel és teleüléskép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatát meg kell alkotni, ezt el is fogadták a képviselők. Emelkedik a Kőszegi Közös önkormányzati Hivatal dolgozóinak a száma, köszönhető ez az elnyert a Terület- és településfejlesztési Operatív Programnak, melyben van projektmenedzseri díj bérjellegű elszámolásra – tudtuk meg dr. Zalán Gábor jegyzőtől. Így 2 fővel nő átmenetileg a projektirodában dolgozók száma a pályázatok időtartama alatt.
Másként szerveződő feladatok
Döntöttek arról a képviselők, hogy megszüntetik Kőszeg Város és Térsége Társulást. Ennek jogelődjét még 2004-ben hoztak létre. Akkoriban 15 önkormányzat fogott össze, mivel így juthattak kiemelt normatív támogatásokhoz, így tudták hatékonyabban a feladatokat ellátni. Ezek a plusztámogatások viszont mára már elmaradtak, a feladatokat is másként szervezik. A társulás év végén szűnhet meg, ehhez minden önkormányzatnak egyhangúlag meg kell hoznia ezt a döntést.
Módosul az ellátási terület
Jóváhagyták a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programját, melyet Raposa Helga intézményvezetőtől hallhattunk. A változás annyi, hogy a szolgálatnak az ellátási területe 2017.07.01. napjától módosul, mert a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések önállóan kívánják ellátni ezt a feladatot.Kőszegi értékek a nemzeti értéktárban
Révész József, a Kőszegi Települési Értéktár Testület elnöke elmondta, hogy nem hivatalos információk szerint a Szőlő Jövésének Könyvének szakmai anyagát hiánypótlásra visszaküldik majd, ahhoz, hogy hungarikum lehessen országos szaktekintélyek javaslatára is szükség lesz. Hozzátette, megtörtént a kiemelt kőszegi értékek nemzeti értéktárba történő felvételét célzó javaslatok kidolgozása, pénzügyi feltételeinek meghatározása. Előzetes kalkuláció szerint 400 ezer forintra + járulékokra lenne szükség. Ez azonban csak erre a feladatra lesz elegendő. Ezt a testület jóvá is hagyta.
Újabb területet értékesítenek
Még márciusban döntött úgy a testület, hogy a Raaba Energy kft.-vel szerződik napelemes kiserőmű építésére. Akkor egy vételi jogot biztosító szerződés jött létre több helyrajziszámú ingatlan vonatkozásában. Időközben a kft. jelezte újabb terület megvételét is. A testület nem zárkózott el az értékesítéstől. A napelempark létesítéséhez szükséges földek eladásából származó bevétele a városnak így most közel 80 millió forint lehet.
Folytatódik az imázsépítés
Meghosszabbították, illetve új elemekkel kibővített szerződést kötöttek egy évre Kiss András egyéni vállalkozóval, aki 2014-ben hozta létre a koszegINFO koncepciót, amely azóta is sikeresen járul hozzá Kőszeg városának imázsépítéséhez internetes felületeken. A munka folytatódik tovább szorosabban együttműködve a turisztikai szakemberekkel.
Megújul a Sgraffitós ház
Kihirdették a Sgraffitós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertesét, Básthy Béla elmondta, hogy az önkormányzat kezdeményezésére került be a projekt a KRAFT – kreatív város, fenntartható vidék programba, melynek részeként egy állagmegóvó és funkcióbővítő felújítás valósulhat meg. Ez egyébként Kőszeg egyik legismertebb műemléki épülete, mely a Jurisics téren áll.
Intermodális pályaudvar jöhet létre
Egyebek napirendi pontok között Terplán Zoltán képviselő vetette fel, hogy a Liszt Ferenc utcából többen is megkeresték, hogy a buszpályaudvarral szemközti parkolót teherautók is használják. Huber László polgármester megígérte a gyors intézkedést, így hamarosan kikerül a tábla. A képviselő rákérdezett arra is, hogy hol tart a buszpályaudvar áthelyezésének az ügye. A polgármester elmondta, hogy júniusban járt Budapesten, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban ez ügyben, az elmúlt hónapok alatt a technikai részleteket dolgozták ki. Ez a projekt is bekerült a KRAFT- programba, hamarosan megkezdődik az előkészítés, a tervezés fázisa. Ha a terveik megvalósulnak, akkor a vasúti közlekedéssel összhangban, más helyszínen egy intermodális pályaudvar jön létre és a helyi közösségi közlekedési is fejlődik mintegy egymilliárd forint értékben.
Rossz állapotban a tető
Plechl Tibor vetette fel, hogy a volt MÁV iskola területén nagy a gaz, a tulajdonos magyar államnak le kellene vágatnia. Valamint, hogy a Dózsa György és a Gyöngyös utca sarkán álló épület teteje olyan rossz állapotban van, hogy balesetveszélyes. A polgármester elmondta, hogy több hónapja foglalkoznak már a problémával. A ház műemlékvédelem alatt áll, a felújítására nincs pénze a tulajdonosnak, aki egyébként ingyen felajánlotta az önkormányzatnak és az államnak is az ingatlant. Az önkormányzat nemrég levelet írt a Miniszterelnökség illetékes államtitkárának, kérve, hogy az állam vegye tulajdonába az ingatlant vagy nyújtson segítséget a rendbetételre. Bíznak benne, hogy kapnak segítséget a felújításhoz.
A polgármester ezt követően bezárta az ülést, s kellemes nyarat kívánt a képviselőknek.