Politikai okokból támadják Kőszeg Városát és a koszegINFO-t, alaptalanul!

Kőszeg Város Önkormányzata közleménye: 2019. január 4-én az atlatszo.hu tévesen írta, hogy Kőszeg Város Önkormányzata milliókkal támogatta a koszegINFO web és Facebook oldalt, annak üzemeltetőjét. A valóságban a város (9 támogató és 1 ellenszavazattal) vállalkozói szerződést kötött Kiss András egyéni vállalkozóval (melyet ellenzéki képviselők is támogattak). Ennek alapján a vállalkozó marketing és imázsépítés szolgáltatást végzett Kőszeg városa részére saját, valamint médiapartnerei felületein. Egy évvel később az azonos tartalmú újabb előterjesztést immár a városvezetés és ellenzéke egyhangú voksolással fogadta el! A munka eredményeit bárki követhette, megtekintheti a koszegINFO, valamint a vállalkozó média partnerei felületein.

Kőszeg Város Önkormányzata 2016. júliusában vállalkozási szerződést kötött Kiss András egyéni vállalkozóval a várost és térségét érintő, Kőszeg városát népszerűsítő információk, turisztikai tartalmak előállítása és online megjelentetése tárgyában. Az előterjesztést a képviselő-testület 9 támogató és 1 ellenszavazattal fogadta el. A szavazásból a testület saját kérésére kizárta a vállalkozó édesapját, Kiss Péter képviselőt. A szavazatát ennek ismeretében leadó 10 képviselő között így minimum 2 nem kormánypárti képviselő is támogatta a javaslatot. Egy évvel később ugyanerről ismét szavazott az összesen 11 fős képviselő-testület, a javaslatot ekkor már egyhangúlag, 10 támogató szavazattal fogadták el, beleértve az ellenzéket (Kiss Péter, az érintett édesapja, ismét nem szavazott)! A szolgáltatás hasznát és fontosságát a képviselők (politikai hovatartozástól függetlenül) a testületi üléseken utólag sem kérdőjelezték meg.
A szerződés előzménye, hogy 2014-2016 között Kiss András a város minden nemű támogatása nélkül jelentős saját befektetéssel a szakma elismerését is kivívó marketing eszközrendszert hozott létre a koszegINFO.com weblap, a csatlakozó közösségi média oldalak elkészítésével és működtetésével. Két évvel később, a város és Kiss András között létrejött vállalkozói szerződések alapján Kiss András a szerződések időtartama (2016. július – 2018. június) alatt a szerződésben részletezett folyamatos, turisztikai marketing és imázsépítő tevékenység, kommunikáció folytatására vállalkozott a koszegINFO eszközrendszerén, valamint médiapartnerei felületein, melyet magas szakmai színvonalon végzett el. Turisztikai szempontból kiemelkedő, hogy a csatlakozó közösségi felület 18ezer követőjének túlnyomó többsége nem Kőszegen él, hanem potenciális látogató, sokuk visszatérő turista, vendég. A vállalkozó tevékenységét a szerződéses időszak leteltével is folytatja, jelenleg városi megrendelés nélkül, akár csak ezt az időszakot megelőzően. A kiemelkedő látogatottságú oldalon politikai tartalmak a legminimálisabb mértékben sem jelentek meg, az oldal tevékenységét teljesen politikamentesen végzi.
Kőszeg Város Önkormányzata sajnálattal állapítja meg, hogy rövid időn belül ez már a második nemtelen támadás Kiss András fiatal kőszegi vállalkozó ellen, akinek rátermettségét, hozzáértését több szakmai elismerés is igazolja, továbbá munkáját a Budapesti Corvinus Egyetem, az Akadémiai Kiadó és a Magyar Turisztikai Ügynökség közös tananyaga is a hazai jó gyakorlatok egyik kiemelkedő példájaként mutatja be. Ezen kívül még más szakmai, tudományos anyagok is beszámolnak András munkáiról.
Sajnos egyértelmű a támadások politikai motivációja, holott ezek teljességgel ellentétesek Kőszeg város érdekeivel! Kőszeg Város Önkormányzata a továbbiakban is fontosnak tartja, hogy a magyar, tehetséges, kvalifikált fiatalok képességeiket, Magyarországon kamatoztathassák, és a hasonló felkészültségű szakemberek itthon, településükön boldogulhassanak, vagy minél előbb hazatérhessenek!
Megkérünk mindenkit, de különösen városunk polgárait, hogy segítsék a tehetséges kőszegi fiatalok érvényesülését, és a kőszegi emberek érdekeit a 2019-es választási évben se rendeljék alá politikai ambícióiknak!