Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Tájékoztató Kőszeg és környéke hulladékgazdálkodási helyzetéről

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelező közszolgáltatás területén 2016.04.01-től jelentős változások történtek, melyek érintik Kőszeg és vidéke területének a hulladékgyűjtéssel, -kezeléssel, szelektív hulladék gyűjtéssel, valamint a lomtalanítással kapcsolatos eddig kialakult rendszerét.

Tájékoztató Kőszeg és környéke hulladékgazdálkodási helyzetéről

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelező közszolgáltatás területén 2016.04.01-től jelentős változások történtek, melyek érintik Kőszeg és vidéke területének a hulladékgyűjtéssel, -kezeléssel, szelektív hulladék gyűjtéssel, valamint a lomtalanítással kapcsolatos eddig kialakult rendszerét.
Az állam 2016 évben létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t (NHKV Zrt.), melynek feladata országosan egységes hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása, fejlesztése.
A változás egyik fontos eleme, hogy 2016.04.01-től a lakosság a közszolgáltatási díjat az NHKV Zrt. felé köteles megfizetni.

2017.04.01. hatállyal az NHKV Zrt. az eddigi közszolgáltatók működéséhez szükséges minősítési engedélyét visszavonta és az ország területén 19 régiót alakított ki, amely régiók hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáért 1-1 kijelölt közszolgáltató felelős.
Az Északnyugat-Dunántúl kijelölt közszolgáltatója a Soproni STKH Kft. A Kőszegi Városüzemeltető Kft. a továbbiakban az STKH alvállalkozójaként végzi a hulladékgyűjtéssel, -kezeléssel kapcsolatos feladatokat.
A kommunális hulladék vonatkozásában ez a lakosság részére semmilyen változást nem jelent. A szolgáltatás díjai nem változnak. Minden településen, illetve minden kőszegi városrészen megtartottuk a szállítási rendet, időpontokat. A változás mindössze annyi, hogy a megnövekedett szolgáltatási területünk miatt – amennyiben a szállítás napja ünnepnapra esik – a szállítást ünnepnapon is elvégezzük.


Változás várható a szelektív hulladékgyűjtés rendszerében.

2017.07.01-től a Soproni STKH. által biztosított zsákokban gyűjtjük a szelektív hulladékot, melyekbe a zsákon feltüntetett hulladékfajtákat (PET palackok, tejes, gyümölcsleves dobozok, italos aludobozok, konzervdobozok, öblítős és mosószeres flakonok, fóliák, reklámtáskák) lehet elhelyezni.

2017.08.01-től a papírhulladéknak (újság, papírzacskó, teás vagy fogkrémes doboz) egy plusz kék színű zsákot biztosítunk.
Ettől az időponttól a szállítás gyakorisága a soproni közszolgáltató rendszerének megfelelően havi egyszeri szállításra módosul. A szolgáltatási terület többi településén is bevezetésre kerül a házhoz menő szelektív gyűjtés, szintén havi egyszeri elszállítással.
A sárga és kék zsák elszállítása együtt történik.
A korábban kiadott sárga szelektív zsákok továbbra is használhatók.


Szelektív zsákok szállítási időpontjai Kőszegen 2017 évben:
2017. júliusban az eddigi rend szerint páros heteken.

2017. augusztus 1-től minden hónap első egész hetében, a kommunális hulladék elszállításának napján.

2017. augusztus 7-11.
2017. szeptember 4-8.
2017. október 2-6.
2017. november 6-10.
2017. december 4-8.


Szelektív zsákok szállítási időpontjai a településeken 2017. augusztus 1-től:

Augusztus Szeptember Október November December
Bozsok,
Kőszegszerdahely
28.
25.
23.
20.
18.
Ólmod, Kiszsidány, Horvátzsidány, Peresznye
29.
26.

24.
21.
19.
Cák, Kőszegdoroszló, Velem
30.
27.
25.
22.
20.
Lukácsháza, Nemescsó, Pusztacsó, Kőszegpaty
31.
28.
26.


23.
21.
Gyöngyösfalu, Perenye 25. 29. 27. 24. 22.Kiemelten kérjük a lakosság figyelmét és együttműködését arra vonatkozóan, hogy a zsákokba kerülő hasznosítható hulladékokat, főként a műanyag palackokat, flakonokat laposra taposva és minden esetben tisztán helyezzék el, valamint kommunális hulladék ne kerüljön a zsákba. A zsákokat teljesen töltsék meg, félig töltött zsákok ne kerüljenek kihelyezésre.
A városi szelektív gyűjtőszigeteket – bár jogszabály nem teszi kötelezővé – a lakosság jobb kiszolgálása érdekében, főként tömbházas lakókörnyezetben továbbra is megtartjuk.
Kérjük, hogy ezeket a gyűjtőszigeteket is csak a funkciójuknak megfelelően vegyék igénybe.Változás várható az évi egyszeri térítésmentes lomtalanítás szabályaiban is.

A lomtalanítás feltételeiről és időpontjairól Kőszeg város honlapján, a Kőszeg és Vidéke későbbi számában, valamint szórólapokon adunk tájékoztatást.

A hulladékudvar használata továbbra is az eddigiek szerint történhet.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az év közben keletkező lomhulladékát ne helyezze ki a közterületre, mert azzal szabálysértést, illetve hulladékfajtától függően bűncselekményt követ el, és jelentősen megnehezíti a Városüzemeltető munkáját is.
Az év közben keletkező lomhulladék térítés ellenében a hulladékudvarban helyezhető el, az elektronikai hulladékot 100 kg/év súlyhatárig, a háztartásokban keletkező (lakossági, nem ipari!) veszélyes hulladékot 50 kg/év súlyhatárig térítésmentesen befogadjuk.

A Kőszegi Városüzemeltető továbbra is biztosítja a lakosság részére az ügyfélszolgálatot, ahol a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdéseikre választ kaphatnak, illetve problémáikra megoldást keresünk.

A továbbiakban kérjük a lakosság együttműködését és a változások okozta esetleges problémák esetén megértésüket és türelmüket.


Kőszeg, 2017. június 28.

Köszönettel:
Kovács István
igazgató


Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.
Tel.: 94/562-210; Fax: 94/563-127; e-mail: varosgondnoksag.koszeg@t-online.hu