Új tűzoltóság épül, utcákat újítanak fel

Rendkívüli testületi ülést tartottak 2017. július 27-én, 14 órakor a képviselők, melyen döntöttek az új tűzoltóság építése, valamint a Temető utca és a Károlyi Mihály utca részleges felújítása tárgyában a közbeszerzési eljárás megindításáról.

Új tűzoltóság épül, utcákat újítanak fel
Rendkívüli testületi ülést tartottak július 27-én, 14 órakor a képviselők, melyen döntöttek az új tűzoltóság építése, valamint a Temető utca és a Károlyi Mihály utca részleges felújítása tárgyában a közbeszerzési eljárás megindításáról.
A képviselőket Huber László polgármester köszöntötte, s ismertette a napirendi pontokat.

Új tűzoltóság épül

Németh Ildikó, az előkészítési munkacsoport vezetője elmondta: mint ismeretes, a tavalyi decemberi közlönyben jelent meg, hogy Kőszeg százmillió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott a kormánytól az új tűzoltóság felépítésére. A támogatásnak köszönhetően a jelenleg a Kossuth utca 3. szám alatt található, elavult épületben szolgálatot teljesítő tűzoltók tiszteletet érdemlő munkájukat a jövő évtől már a Liszt Ferenc utca 30. szám alatti önkormányzati ingatlanon felépülő új tűzoltósági épületben végezhetik. Több mint 10 évvel ezelőtt a terület hátsó részén elkezdték a garázsok építését. Ezek az épületrészek jelenleg szerkezetkészen állnak az ingatlanon, ezt a tűzoltó bázis részeként teljesen átalakítják, illetve befejezik, garázsokat alakítanak ki benne. Emellett új irodákat, műhelyeket, vizes blokkokat és ügyeleti épületet is terveznek, a megfelelő oktatótermekkel és teakonyhával kibővítve. A térburkoláson, parkosításon, kerítésépítésen túl az oda vezető utak átalakítását is el kell végezni, hogy biztonságosan meg lehessen közelíteni a bázist és a környékét.
Németh Ildikó, a közbeszerzési-előkészítési bizottság elnöke ismertette, hogy a hatósági építési-engedélyezési tervek 2017 júniusában jogerőre emelkedtek, a kivitelezési munkálatok a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően még idén megkezdődhetnek. A tervek szerint a főépület kivitelezése már ebben az évben befejeződhet.
Huber László elmondta még, hogy a beruházás teljes befejezéséhez még körülbelül 80 millió forintra lesz szükségük, ennek érdekében Ágh Péter országgyűlési képviselővel közösen fordultak Pogácsás Tibor és Kontrát Károly államtitkárokhoz a Belügyminisztériumban. Ezen kívül az önkormányzatnak is kell még saját forrást biztosítania, körülbelül 16 millió forintot, hogy a területet biztonságosan meg lehessen közelíteni.
A képviselők egyhangúlag elfogadták a határozatot.

A Temető utca és a Károlyi Mihály utca részleges felújítása

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen – immáron harmadik alkalommal - pályázatot hirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”. Németh Ildikó ismertette, hogy a testület áprilisban szavazta meg a pályázat benyújtását, a város 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert belterületi utak, járdák, hidak felújítása kategóriában a következő felújításokra: a Temető utca Nepomuki kápolna (köztemető felső bejárata) és Hermina utca közti szakaszának (340 m) egész pályás burkolatát újítják fel, beleértve a Károlyi M. – Park utcai kereszteződés egészét, ez utóbbit részlegesen átépítik. A Temető utca - Szabóhegyi út Kökény utcáig tartó szakaszának nyomsávos burkolatcseréje is megvalósul.
Régóta húzódó probléma végére is pont kerülhet: a Károlyi Mihály utca Temető utcához csatlakozó szakasza rossz állapotban van, s a torkolat kialakítása sem megfelelő, ezért úgy döntött a testület, hogy ennek átalakítását elvégzik. Ez alapján javasolják a Temető utca felújításával egyidejűleg a Károlyi Mihály utca Bercsényi Miklós utcai kereszteződésig tartó szakaszának a Temető utcával lényegében azonos műszaki tartalommal történő felújítását. Valamint a Károlyi utcai garázssor előtti nagyon rossz állapotú utat kátyúzását követően kétszeres felületzárással fogják ellátni. A beruházás becsült értéke 13,9 millió forint. Ezt az összeget a önkormányzat 2017. évi költségvetésének ’TOP projektek előkészítési költségei’ előirányzat terhére biztosítja a képviselő-testület. A képviselők ezt is egyhangúlag megszavazták, csakúgy mint azt, hogy a beruházásokra közbeszerzési eljárást írnak ki.