Református-templom

1993. szeptem¬ber 26–án a gyülekezet alapításának hatvanadik évfordulóján helyezték el az új templom alapkövét,
Református-templom

1993. szeptem¬ber 26–án a gyülekezet alapításá¬nak hat¬vanadik évfor¬dulóján helyezték el az új tem¬plom alapkövét, mely nem csak a kisszámú közösség életében meghatározó jelentőségű, hanem a mod¬ern mag¬yar protestáns építészet történetét illetően is. Az 1996-ban felszentelt tem-plom ter¬vezője Csete György Kossuth, Ybl, és Prima Primissima Díjas építész, a Mag¬yar Művészeti Akadémia Aranyérme kitün¬tetés birtokosa.

A kétszintes épületben maga a szakrális tér a jurtaszerű, ószövetségi sátrat idéző emeleten helyezkedik el, melyet egy üvegkupola zár le. Visszatérő elem a református csillag, amely a kupola vasszerkezettében, a belső architektúra fadekorációjában is megtalálható. Az épület fő szintje emberi karokat utánzó feljárón érhető el, amely alatt kiszolgálóhelyiségek találhatók. Fő anyaga a fa (ragasztott faszerkezet) és a környékre jellemző kő.

Fotók

Térkép

Sétaútvonalak