Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Szentháromság-szobor

Pestis-szobornak is nevezhető, mert a kuruc harcok elültével kitört járvány eltávoztatására ajánlották fel a kőszegi katolikus hívek.
Szentháromság-szobor

1713-ban állították és szentelték, alkotója a fertőrákosi követ használó Servatius Leithner soproni kőfaragó.

Nyolcszögletű talapzatán öt szent mellékalakját helyezték el: Nepomuki Szt. János, Szt. Rókus, Szt. Sebestyén és Szt. József teljes alakos szobra, illetve a kezében keresztet tartó Szt. Rozália domborműben ábrázolva. A 13 angyallal díszített csavart oszlop fejezetén újabb két angyalarcot láthatunk. A két angyal által tartott trónuson ábrázolta a szobrász a Szentháromságot. A trónuson ülő Atya tartja a keresztre feszített Jézust, a Szentlélek pedig galamb képében alattuk helyezkedik el.

Fotók

Térkép

Sétaútvonalak