Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati hirdetmény

egeszseghaz_melletti_terület

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok
licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya a hatályos vagyonrendelet és annak mellékletét képező versenyeztetési szabályzat alapján, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2016. (III.31.) sz. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére:

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata

Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás

2.b.) A pályázat célja

• Kőszeg, 2975/101 hrsz-ú, 1173 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.A.) TÁRGY:

Település Hrsz. Cím Megnevezés Terület nagysága m2
Kőszeg 2975/101 Egészségház melletti terület Beépítetlen terület 1173


3.B.) MŰSZAKI FELTÉTEL:

Kőszeg, 2975/101 hrsz:
Az ingatlan Kőszeg város DNy –i városrészén a városközponttól kb. 800 m távolságra helyezkedik el a Kiss János lakótelep és a Rákóczi út között, a Gábor Áron utca mentén.
Gépjárművel aszfaltozott úton közelíthető meg. Gyalogosan a városközponttól gyalogúton kb. 15 perc alatt érhető el.
Környezetében lakóépületek, társasház, iskola, egészségház, illetve üzlet található.


A tárgyi ingatlan a Gábor Áron utca elején a 2., illetve 2/A számú családi házak mögött található. Felülete sík, és gyepes. Kerítéssel nem rendelkezik. Hosszúsága 37,95 m, illetve 20,00 m közötti, szélessége 42,66 m, illetve 42,21 m közötti.
A terület DNY-i oldalának kis részét érinti az ott húzódó 0,4 kV földvezeték, egészéhez viszonyítva ez nem jelent beépítési korlátozást.

Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik. Csapadékvíz elvezetés a már megépült bekötőúton kiépült a telekhatártól számítva kb. 14 m távolságra van. A rákötéshez szükség van a már meglévő bekötőút átvágására is. A víz, csatorna, áram közmű a Gábor Á. utcáról leágaztatható, ami az ingatlantól 50 m távolságban van. Gáz rákötési lehetőség a meglévő út végétől számítva kb. 5 m, a telekhatártól 17 m távolságban adott. A aszfaltozott bekötőút vége 5 m távolságban van a területtől, így a közvetlen útkapcsolat könnyen kialakítható.

Kőszeg Város Szabályozási Terve értelmében a terület a településközponti vegyes övezetbe (Vt) tartozik.

A Szabályozási terv a fenti területre a következő előírásokat tartalmazza:


A B C D E F G H
1 ÖVEZETI ADATOK BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI TELEKALAKÍTÁS SZABÁLYAI
2 övezet jele
beépítési mód megengedett
legnagyobb épület-
magasság
(m) megengedett legnagyobb
beépítettség
(%) megengedett legkisebb
zöldfelület
(%) előkert
legkisebb
mérete
(m) megengedett
legkisebb
szélesség
(m) megengedett legkisebb
telekterület
(m2)
110 Vt – Településközpont vegyes terület

123 Vt-3/2 SZ 7,5 60 20 OTÉK szerint - -

A településközpont területen elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül:
 Igazgatási iroda
 Kereskedelmi, szolgáltató, szállás
 A terület azon részén, amelyben gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi szórakoztató
 Hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális
 Kulturális, közösségi, szórakoztató
 sport

3.C.) JOGI FELTÉTEL:

- Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. (Vezetékjog jogosult: E.ON Zrt.)
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15 napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő legkésőbb 30 napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 20 nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.


- Ajánlati biztosíték:

 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az ingatlan bruttó értékének 5 %-át jelenti. Ezt az összeget az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Cím Megnevezés Terület nagysága m2 Kikiáltási bruttó ár (Ft)
Kőszeg Egészségház melletti terület Beépítetlen terület 1173 8.633.280,-Ft

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2016. április 28.
A licitálás ideje: 2015. május 25. 8:00 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 137. sz. emeleti tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. május 24. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Telefon: +36 94/562-529
Fax.: +36 94/562-535

Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 - 12.00
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Péntek 8.00-12.00