Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati hirdetmény

telkek_Gabor_Aron_II.

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok
licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya a hatályos vagyonrendelet és annak mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (II. 25.) sz. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata

Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás

2.b.) A pályázat célja

• Kőszeg, 2975/78, 2975/82hrsz-ú Gábor Áron utca végén található beépítetlen terület megnevezésű

1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 2975/78 Beépítetlen terület 1831
Kőszeg 2975/82 Beépítetlen terület 939


3.b.) Műszaki feltétel:

Az ingatlanok Kőszeg város DNy –i városrészén a városközponttól kb. 900 m távolságra helyezkednek el a Gábor Áron utca végén annak jobb oldalán.
Gépjárművel aszfaltozott, de rossz műszaki állapotban lévő úton közelíthetőek meg. Gyalogosan a városközponttól gyalogúton kb. 20 perc alatt érhető el. Környezetükben lakóépületek, társasház, imaház, illetve gáz fogadóállomás található.

2975/78 hrsz:

A saroktelek a telekcsoport legértékesebb tagja. A Forintos M. utca mentén helyezkedik el és háromszög alakzatú. A Forintos M. utca mentén 71.5 m, a felette később kialakítandó 2975/77 hrsz-ú közút mentén 44 m, átlósan 84 m.
Csapadékvíz elvezetésén kívül minden közművel rendelkezik. Azok vagy már a telken, vagy a 2975/79 hrsz –ú úton kiépítettek. Felülete sík és gondozott. Kerítéssel nem rendelkezik.

Kőszeg Város Szabályozási Terve értelmében a terület a Lk-A2/3 övezetbe tartozik, ami kisvárosias lakóterületet jelent.

E terület jellemzője, hogy nincs egyedi előírása. A megengedett maximális építménymagasság 7,5 m, beépítettség foka 30% lehet. A beépítési mód szabadonálló.

2975/82 hrsz:

A Gábor Áron utcáról lehet megközelíteni. Közvetlenül a Tamás árok oldalában helyezkedik el. Felülete sík. Kerítéssel nem rendelkezik. Közművek a Gábor Á. utcáról ágaztathatóak le. Csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve.

Adottságai: szélessége 14-15 m közötti, hosszúsága 70 m.
Beépíthetőségét erősen korlátozza egyrészt a Tamás árok védőtávolsága, ami 3 m, (ezt az oldaltávolság megtartása lefedi), másrész a szabályozási tervben rögzített építési övezetre vonatkozó 7,5 m építménymagasság.
Oldalanként 3,75 m elhagyása után a valós beépítési lehetőség 7 méterre szűkül.

Kőszeg Város Szabályozási Terve értelmében a terület a Lk-A2/3 övezetbe tartozik, ami kisvárosias lakóterületet jelent.
E terület jellemzője, hogy nincs egyedi előírása. A megengedett maximális építménymagasság 7,5 m, beépítettség foka 30% lehet. A beépítési mód szabadonálló.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15. napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő legkésőbb 30. napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 20. nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:
 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az adott ingatlan bruttó értékének 5 %-át jelenti. Ezt az összeget az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2 Kikiáltási ár (bruttó)
Kőszeg 2975/78 Beépítetlen terület 1831 16.112.800,-Ft
Kőszeg 2975/82 Beépítetlen terület 939 4.882.800,-Ft


4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2016. április 28.
A licitálás ideje: 2016. május 25. 08:15 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 131. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. május 24. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Telefon: +36 94/562-529
Fax.: +36 94/562-535

Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 - 12.00
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Péntek 8.00-12.00