Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Rákóczi 79.

Pályázati Hirdetmény
Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok
licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya a hatályos vagyonrendelet és annak mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2017. (VI. 29.) sz. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata
Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-517
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás

2.b.) A pályázat célja
• Kőszeg, Rákóczi F. u. 79. I/5. szám alatti lakás
1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:
3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Cím Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 2449/A/5 Rákóczi F. u. 79. I/5. lakás 72

3.b.) Műszaki feltétel:

Rákóczi F. u. 79. I. emelet 5. szám alatti lakás

A társasházi alapító okirat alapján a 7 lakásból, 11 garázsból és 1 raktárból álló társasház Kőszeg központi részétől DK-i irányban a Rákóczi Ferenc utcában található. Környezetében társasházak helyezkednek el. Megközelíthetősége jó. Parkolás a társasház környezetében biztosítható.
Közműellátottság:
Vízvezeték, szennyvízcsatorna, elektromos hálózat biztosított. Földgáz nincs. Telefon és televíziós szolgáltatás egyedi előfizetői szerződésekkel biztosítható.

Az épület építési ideje az 1900-as évek elejére tehető. Hagyományos épületszerkezet, tégla falak, fa fedélszék, síkpala fedés. A homlokzat és a tető felújítása szükséges.
A lakás 72 m2 hasznos alapterületű, amely előtér, hall, fürdő, kamra, konyha és 2 szoba helyiségekből áll. Nyílászárói hagyományos fa szerkezetek. Fűtése cserépkályhával biztosított (kémények, kályhák ellenőrzése szükséges). Melegvíz: elektromos bojler. Fürdő, WC felújított jó állapotú. A mennyezeten több helyen is beázás nyomai láthatóak, amely a tető és a korrodált bádogos szerkezetek hibájára vezethető vissza.

Az alapító okirat tartalma szerint a lakás tulajdonosa kizárólagos joggal használja a közös tulajdonú VI. jelű (18,30 m2) kamrát és a XVII. jelű (11,30 m2) faházat.

A társasház öröklakás tulajdonostársait a többi tulajdonostárs külön tulajdoni illetőségére elővásárlási és előbérleti jog illeti meg.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15. napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő legkésőbb 30. napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 20. nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:
 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az adott ingatlan bruttó értékének 5 %-át jelenti. Ezt az összeget az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Cím Megnevezés Terület nagysága m2 Kikiáltási ár bruttó(Ft)
Kőszeg Rákóczi F. u. 79. I/5. lakás 72 5.950.000,-Ft

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2017. július 3.
A licitálás ideje: 2017. július 27. 0910 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 131. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. július 26. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Telefon: +36 94/562-517
Fax.: +36 94/562-535

Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 - 12.00
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Péntek 8.00-12.00 óra között.