Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Lakossági fórum 2017 november 22.

HIRDETMÉNY

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
településképi rendelettervezetének
készítéséhez kapcsolódó
partnerségi egyeztetési tájékoztató, valamint
meghívó lakossági fórum megtartására

Tisztelt Partnerek!

Kőszeg Város a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 3.§ (1) bekezdése, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.18.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a településkép védelmének céljából helyi településképi rendelet megalkotását tervezi.
A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében Településképi Kézikönyv készül, melynek feladata Városunk jellegzetes települési karakterjegyeinek meghatározása, értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és természeti környezet védelme. Kőszeg Város Települési Arculati Kézikönyv tervezete elkészült. A 314/2012. (XI. 18.) Korm. rendelet 43/A§ (6) bekezdés alapján, a 29/A. § (2) és (4) bekezdés a) pontja szerint és Kőszeg Város Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 110/2017. (VI. 29.) határozata alapján a településképi rendelet készítése során társadalmi bevonás keretében az elkészült településképi rendeletet véleményezésre kell bocsátani.

Tisztelt Partnerek!

Kőszeg Város településképi rendelettervezete elkészült, mellyel kapcsolatosan LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk.
A lakossági fórum időpontja: 2017. november 22. (szerda) 15 óra
A lakossági fórum helyszíne: Kőszeg, Jurisics-vár KÖSZ-Ház

Kőszeg Város településképi rendelettervezetére vonatkozóan 2017. november 30-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek:

– papír alapon Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre a Főépítésznek címezve,

– elektronikusan a foepitesz@koszeg.hu e-mail címre.

További tájékoztatásért, felvilágosításért, kérem forduljanak Kőszeg Város Főépítészéhez 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., tel.: (94/562-554).

Kőszeg, 2017. november 14.

Együttműködésüket és segítségüket előre is megköszönve:

Tisztelettel:

Huber László s. k.
polgármester