Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pék utca 19.

Pályázati Hirdetmény
Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok
licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya a hatályos vagyonrendelet és annak mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 230/2017. (XI. 30.) sz. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata
Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-517
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás

2.b.) A pályázat célja
• Kőszeg, Pék utca 19. fszt.2 szám alatti lakás
1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:
3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Cím Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 1637/A/2 Pék u. 19. fszt.2. lakás 58

3.b.) Műszaki feltétel:

Pék u. 19. fszt.2. szám alatti lakás

Az épület műemlék, ennek megfelelően bármely építési engedélyhez kötött munkát csak a mindenkor érvényes jogszabályok alapján az illetékes műemléki hatóság előzetes engedélyével lehet végezni.
Az ingatlan Kőszeg belterületén, a város északi részén található. Környezetében társasházak találhatóak. Megközelíthetősége jó. A parkolás közterületen biztosítható. A városrész infrastrukturális ellátottsága nagyon jó. Közintézmények a közelben.
Közműellátottság:
Vízvezeték, szennyvízcsatorna, elektromos hálózat. A közművek egyedi mérése megoldott. Telefon és televíziós szolgáltatás egyedi előfizetői szerződésekkel biztosítható.

Az épület építési ideje nem ismert,de a 18. századra tehető. Szerkezet: sáv alapok, tégla – részben bolthajtásos - falak, fa fedélszék, cserép fedés. Tagozódása földszint + 1 emelet. A lakás az épület földszintjén található, tájolása dél-keleti. Alapterülete 58 m2, amely 2 szoba, hálófülke, konyha, kamra, fürdő és előszoba helyiségekből áll. Burkolatok: mozaiklap, parketta, rossz állapotban. Falak: festés és felületképzések rossz állapotban, a falak szennyezhettek, nagyon nedvesek, penészesek. Nyílászárók hagyományos fa szerkezetek, rossz állapotban. Fűtés: 1 db fém kályha, a kémény ellenőrzése nélkül nem javasolt használata. Melegvíz: villanybojlerrel biztosítható. A lakás összességében lelakott, kifejezetten rossz állapotú, karbantartás teljes hiánya tapasztalható, egészségtelen, jelenlegi állapotában nem lakható.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15. napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő legkésőbb 30. napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 20. nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:
 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az adott ingatlan bruttó értékének 5 %-át jelenti. Ezt az összeget az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Cím Megnevezés Terület nagysága m2 Kikiáltási ár bruttó(Ft)
Kőszeg Pék u. 19. fszt.2. lakás 58 4.100.000,-Ft

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2018. január 10.
A licitálás ideje: 2018. február 1. 09:15 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 131. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. január 31. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Telefon: +36 94/562-517
Fax.: +36 94/562-535

Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 - 12.00
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Péntek 8.00-12.00 óra között.