Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

P Á L Y Á Z A T - igazgatási ügyintéző

KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
J E G Y Z Ő J E

939-1/2018. szám

P Á L Y Á Z A T

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője pályázatot hirdet
igazgatási ügyintéző munkakörre.


A közszolgálati jogviszony határozott időtartamú, GYED, GYES idejére szól.
Ellátandó feladatok: helyi adó ügyek, igazgatási ügyek, szociális ügyek.
Kinevezési feltétel: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi szakképzettség.
Előny a szakmai gyakorlat, gyakorlott szintű számítógépes ismeret, közigazgatási szakvizsga megléte. A munkakör betöltőjének vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van.
A jelentkezéshez csatolni kell: a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített önéletrajzot, az oklevél és bizonyítvány másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Benyújtási határidő: 2018. február 22.
A munkakör 2018. március 1-jétől betölthető.
A munkavégzés helye: Velemi Kirendeltség 9726 Velem, Rákóczi Ferenc u. 73.
A jelentkezést dr. Zalán Gábor jegyző nevére, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., Pf.:58.), e-mail: jegyzo@koszeg.hu kell beküldeni.


Kőszeg, 2018. január 30.

Dr. Zalán Gábor s. k.