Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati felhívás

Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére – a hatóságilag kijelölt Szombathely, Újvilág utca végében levő 10811/32. helyrajzi számú területen erre a célra kialakított szenny

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére – a hatóságilag kijelölt Szombathely, Újvilág utca végében levő 10811/32. helyrajzi számú területen erre a célra kialakított szennyvíztelepen
– pályázati felhívást tesz közzé.
• A pályázaton való indulás szakmai feltételei: A közszolgáltatás ellátásra azok pályázhatnak, akik a 16/1996.(VII. 15.) BM-KTM együttes rendelet előírásainak megfelelően arra alkalmasak.
• A pályázat benyújtásának határideje: 2006. október 25. 10 óra, mely időpontig a felhívással kapcsolatos részletes pályázati felhívás, a vonatkozó önkormányzati rendelet valamint a szerződés-tervezet a pályázat megjelenésének napjától Kőszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztályán díjmentesen átvehető.
• További felvilágosítás Ujvári Csaba műszaki ügyintézőnél kérhető: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., Tel: 94/562-527, Fax: 94/562-535.