Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Kőszeg 3344/47 és a 3344/48 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére

Pályázati Hirdetmény

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok licit útján történő értékesítésére


A Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztálya a Képviselő-testület 248/2006. (XI. 28.) számú határozata értelmében az I/2007. (II. 2.) önkormányzati vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 26. §. (1) bekezdése alapján licitálási eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező 3344/47 és a 3344/48 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére.

1.) Kiíró adatai:

Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata
Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +3694/562-517; +3694/562-529
Kiíró telefaxszáma: +3694/562-535


2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Pályázat fajtája: nyílt, egy fordulós
2.b.) A pályázat célja Kőszeg, 3344/47, 3344/48 hrsz számú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok licit útján történő legmagasabb áron való értékesítése.


3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 3344/47 beépítetlen terület 1166
Kőszeg 3344/48 beépítetlen terület 1508


3.b.) Műszaki feltétel:

3344/47, 3344/48 hrsz mindkét közmű nélküli telek kisvárosias (LK-A2) lakóövezetbe tartozik, ahol a beépítési mód a következő:

-Az övezetben az épületeket szabadonálló módon kell elhelyezni, beépítettsége 30 %,
akialakítható minimális telekterület 900 m2, maximális építménymagasság 10,5 méter.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.

- A licit a területre megállapított minimum 5.000,- Ft + áfa/m2 induló árral történik

- Minden egyes tételre külön kell jelentkezni és az árverési előleget befizetni

- A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosítékhoz van kötve. A licitálónak az ingatlan nettó értékének 10 %-át kell befizetnie az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú bankszámlájára 2007. április 16-ig.

- A befizetésről szóló igazolás bemutatása a licitáláson való részvétel feltétele.

- A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

- A licit nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.

- A licit nyertese a versenyeztetést követő 8 napon belül köteles a vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

- A licit nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 8 napon belül, a teljes vételár egy összegben történő befizetésével egyidejűleg meg kell kötni.


4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok megállapított legalacsonyabb ára


Hrsz. Megnevezés Terület(m2) Bruttó
kikiáltási ár
Kőszeg 3344/47 beépítetlen 1166 6.996.000,-
Kőszeg 3344/48 beépítetlen 1508 9.048.000,-


4.b.) A licit nyertesével a versenyeztetést követő 8 napon belül szerződést köt, a teljes vételár megfizetése mellett.

4.c.) A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

4.d.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonátruházási illeték a vevőt terheli.


5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) Pályázat helye és ideje
A pályázat meghirdetésének ideje: 2007. március 26.
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2007. április 17. 10.00 óra
Ajánlat benyújtásának helye:
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály(Kőszeg, Jurisics tér 8.)

Licit lefolytatásának ideje: 2007. április 19. 10.00 óra
Licit lefolytatásának helye: Kőszeg Város Polgármesteri hivatala 137.tárgyaló


5.b.) Jelentkezés feltételei

- Személyazonosság igazolása. Az ajánlatot az ajánlattevőnek név/cég megjelölésével, személyi (nyilvántartási) adataival és aláírásával ellátva kell benyújtani.

- Az ajánlattevő köteles igazolni ajánlatában, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Igazolás bemutatása arról, hogy a licitáló az előleget a meghatározott időpontig átutalta.


6.) További információk az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály Kőszeg, Jurisics tér 8.
Telefon: +3694/562-517, +3694/562-529
Fax.: +3694/562-535
Hétfőtől csütörtökig: 8.00- 16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között