Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati Hirdetmény

4903 hrsz-ú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan
pályázati eljárás útján történő értékesítésére

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott 6/2007. (III.1.) sz. költségvetési rendelete értelmében, valamint az I/2007. (II. 2.) vagyonrendelete és ennek mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján pályázati eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi belterületi ingatlan értékesítésére.

1.) Kiíró adatai:

Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata
Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-511; +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535


2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: nyílt, egy fordulós
2.b.) A pályázat célja Kőszeg, 4903 hrsz-ú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.


3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 4903 beépítetlen terület 7123

3.b.) Műszaki feltétel:

a 4903 hrsz ingatlan Kőszeg Város belterülete, a határátkelőhöz vezető Lékai út jobb oldalán található közmű nélküli beépítetlen terület, gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató övezetbe tartozik (Gksz), ahol a beépítési mód a következő:
Az övezetben az épületeket szabadonálló módon kell elhelyezni, beépítettsége 30 %,
kialakítható minimális telekterület 1500 m2, maximális átl. építménymagasság 4,5 m.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlan per-, teher- és igénymentesek.

- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.

- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 30 napon belül a teljes vételár egy összegben történő befizetésével egyidejűleg meg kell kötni.

- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 60 nap, kivéve, ha a kiíró az elbírálást követően valamelyik ajánlattevővel a kiírás szerinti határidőig szerződést kötött.4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2 Bruttó ár (Ft)
Kőszeg 4903 beépítetlen terület 7123 22.560.000

4.b.) A pályázat nyertese a versenyeztetést követő 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonátruházási illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A pályáztatás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2007. április 19.
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2007. május 10. 10.00 óra
Ajánlat benyújtásának helye: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály (Kőszeg, Jurisics tér 8.)
Ajánlatok felbontásának ideje: 2007. május 10. 11.00 óra
Ajánlatok felbontásának helye: Kőszeg Város Polgármesteri
Hivatal, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály (Kőszeg, Jurisics tér 8.)
Elbírálás ideje: 2007. május 11. 10.00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Kőszeg, Jurisics tér 8.
Telefon: +3694/562-517, +3694/562-529
Fax.: +3694/562-535
Hétfőtől csütörtökig: 8.00- 16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között