Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati Hirdetmény

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan nyilvános pályáztatás útján történő értékesítésére

A pályázat célja Kőszeg, 2205/A/2 hrsz-ú, Kossuth Lajos u. 13. fszt 2. sz. alatti 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan pályázat útján történő összességében legelőnyösebb ajánlat alapján való értékesítése.

A Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a Képviselő-testület 2007. évi vagyonkoncepciója értelmében, a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság 48/2007. (IX. 19.) sz. határozata szerint az I/2007. (II. 2.) vagyonrendelet és ennek mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján nyilvános pályáztatási eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi társasházi lakás értékesítésére.


1.) Kiíró adatai:

Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési,
Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága
Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-517; +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535


2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Pályázat fajtája: nyílt, egy fordulós
2.b.) A pályázat célja Kőszeg, 2205/A/2 hrsz-ú, Kossuth Lajos u. 13. fszt 2. sz. alatti 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan pályázat útján történő összességében legelőnyösebb ajánlat alapján való értékesítése.


3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 2205/A/2 Társasházi lakás 54,50


3.b.) Műszaki feltétel:

2205/A/2 hrsz. Kőszeg, Kossuth Lajos u. 13. fszt 2. szám alatti társasházi lakás, alapterülete 54,50 m2, helyiségek: előszoba 4,40 m2, kamra 2,20 m2, konyha 10,00 m2, fürdő 6,80 m2, szoba 20,50 m2, szoba 10,60 m2. Fűtés: 1 db cserépkályha.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

- A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és az összességében legelőnyösebb ajánlatot teszi a következő szempontok alapján:

 A vételár megfizetésének időpontja.

- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb a versenyeztetést követő 60. napon, a teljes vételár egy összegben történő befizetésével egyidejűleg meg kell kötni.

- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 60. nap.


4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok megállapított vételára


Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2 Bruttó ár (Ft)
Kőszeg 2205/A/2 Társasházi lakás 54,50 3.220.000,-


4.b.) A pályázat nyertese a versenyeztetést követően a pályázatban megjelölt időpontig köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonátruházási illeték a vevőt terheli.


5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) Pályázat helye és ideje
A pályázat meghirdetésének ideje: 2007. szeptember 24.
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2007. október 17 9.00 óra
Ajánlat benyújtásának helye: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály (Kőszeg, Jurisics tér 8.)
Ajánlatok felbontásának helye, ideje: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály (Kőszeg, Jurisics tér 8.), 2007. október 17. 9.30 óra
Ajánlatok elbírálásának határideje: 2007. október 18. 9.00 óra
Az ajánlat tartalma a vagyonrendelet versenyeztetési Szabályzatának 13. § (1)-(2) bekezdése értelmében a versenytárgyalásra beküldött ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett, részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:
 A pályázati felhívás feltételeire
 A pályázati cél megvalósítására
 Az ajánlott ellenszolgáltatás összegére, megfizetésének határnapjára
Az ajánlatot zárt borítékban kérem benyújtani, amelyen a következő szerepeljen: "Pályázat – Kossuth L. u. 13. lakás"

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Kőszeg, Jurisics tér 8.
Telefon: +3694/562-517, +3694/562-529
Fax.: +3694/562-535
Hétfőtől csütörtökig: 8.00- 16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között.