Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati Hirdetmény

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan licit eljárás útján történő értékesítésére

A pályázat célja Kőszeg, 2464/3/A/4 hrsz-ú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

A Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a Képviselő-testület 2007. évi vagyonkoncepciója, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 56/2007. (X. 24.) sz. határozata értelmében, valamint az I/2007. (II. 2.) vagyonrendelet és ennek mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére.


1.) Kiíró adatai:

Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési,
Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága
Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-517; +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535


2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás
2.b.) A pályázat célja Kőszeg, 2464/3/A/4 hrsz-ú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.


3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 2464/3/A/4 garázs 15

3.b.) Műszaki feltétel:

2464/3/A/4 hrsz Kőszeg, Petőfi tér 12. szám alatti garázs, alapterülete 15 m2.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.

- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 8 napon belül a teljes vételár egy összegben történő befizetésével egyidejűleg meg kell kötni.

- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 60. nap.

- Ajánlati biztosíték:

 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosítékhoz kötött, amely értelmében az ingatlan bruttó értékének 10 %-át kell befizetnie az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú bankszámlájára az ajánlatok benyújtásának napjáig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a licitáláson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.


4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok megállapított legalacsonyabb ára

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2 Bruttó kikiáltási ár (Ft)
Kőszeg 2464/3/A/4 garázs 15 360.000,-

4.b.) A pályázat nyertese a versenyeztetést követő 8 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonátruházási illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2007. november 5.
A licitálás ideje: 2007. november 28. 09.00 óra
A licitálás helye: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala,
Kőszeg, Jurisics tér 8., 137. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2007. november 26. 10.00 óra
Ajánlatok elbírálásának határideje: a licitálás napja.
Az ajánlat tartalma a vagyonrendelet versenyeztetési
Szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében:
az ajánlattevő neve/cég megjelölése, személyi (nyilvántartási) adatai és aláírása, valamint a 27. § (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.
Továbbá kérem csatolni a biztosítékként befizetett összegről szóló igazolás másolatát.

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Kőszeg, Jurisics tér 8.
Telefon: +3694/562-517, +3694/562-529
Fax.: +3694/562-535
Hétfőtől csütörtökig: 8.00- 16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között