Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati Hirdetmény

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező lakásingatlanok licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

A pályázat célja Kőszeg, 3378/8/A/21 (Űrhajósok 19/E. III/7.) és a 3425/2/A/6 (Rákóczi F. u. 10. I/3.) hrsz-ú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a Képviselő-testület 311/2008. (XII. 18.) és 312/2008. (XII. 18.) sz. határozata értelmében, valamint az I/2007. (II. 2.) vagyonrendelete és ennek mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi lakás ingatlanok értékesítésére.


1.) Kiíró adatai:

Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata
Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-517; +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535


2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás
2.b.) A pályázat célja Kőszeg, 3378/8/A/21 (Űrhajósok 19/E. III/7.) és a 3425/2/A/6 (Rákóczi F. u. 10. I/3.) hrsz-ú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.


3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Cím Megnevezés Terület nagysága m/2 Megjegyzés
Kőszeg 3378/8/A/21 Kőszeg, Űrhajósok u. 19/E. III/7. lakás 71 -
Kőszeg 3425/2/A/6 Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. I/3. lakás 62 Műemlék


3.b.) Műszaki feltétel:

Kőszeg, Űrhajósok u. 19/E. III/7.

­ 3378/8/A/21 hrsz. Kőszeg, Űrhajósok u. 19/E. III. emelet 7. szám alatti társasházi lakás, alapterülete 71 m2, helyiségek: előszoba 7,70 m2, szoba 13,00 m2, szoba 17,90 m2, szoba 17,70 m2, konyha 8,80 m2, fürdőszoba 2,60 m2, WC 0,90 m2, loggia 2,30 m2
­ Fűtése és melegvízellátása távhő. Vízellátás vezetékes hálózatról biztosított. Csatorna: Közüzemi csatornahálózathoz csatlakozik. Villany: Önálló mérőórával ellátott, elavult korszerűtlen rendszer.

Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. I/3.

­ 3425/2/A/6 hrsz. Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. I. emelet 3. szám alatti társasházi lakás, alapterülete 62 m2, helyiségek: szoba 30,24 m2, szoba 15,38 m2, konyha 13,82 m2, WC 2,00 m2.
­ A lakás önálló fürdővel nem rendelkezik, a fürdési lehetőség a konyhából leválasztott térben, az udvarra néző ablak mellett elhelyezett kád biztosítja. WC a lépcsőházból nyílik.
­ A konyhában fűtési lehetőség nincs, a szobákban cserépkályha fűtés található.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.

- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.

- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15 napon belül meg kell kötni, a teljes vételárat a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni.

- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 60. nap.

- A liciteljáráson való részvétel feltétele: ajánlat benyújtása, amelynek tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27.§ (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27. § (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Lakás pályáztatás útján történő értékesítése esetén az a személy nyújthat be ajánlatot, aki nem rendelkezik lakóingatlan egészére vagy egy részére vonatkozó tulajdonjoggal, vagy haszonélvezeti joggal.

- Ajánlati biztosíték:

 Minden egyes tételre külön kell jelentkezni és az árverési előleget megfizetni.
 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az ingatlan induló vételárának 5 %-át jelenti. Ezt kell befizetni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú bankszámlájára a licitálás napját megelőző napig. A befizetésről szóló igazolás bemutatása a licitáláson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok megállapított legalacsonyabb ára

Település Hrsz. Cím Megnevezés Terület nagysága m/2 Kikiáltási ár (Ft)
Kőszeg 3378/8/A/21 Kőszeg, Űrhajósok u. 19/E. III/7. lakás 71 6.248.000,- Ft
Kőszeg 3425/2/A/6 Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. I/3. lakás 62 5.505.024,- Ft

4.b.) A licit nyertese a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonátruházási illeték a vevőt terheli.


5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2009. január 9.
A licitálás ideje: 2009. február 3 9:00
A licitálás helye: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala,
Kőszeg, Jurisics tér 8., 137. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának ideje: 2009. február 2. 10. óráig.
Ajánlatok elbírálásának határideje: a licitálás napja.

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Kőszeg, Jurisics tér 8.
Telefon: +3694/562-517, +3694/562-529
Fax.: +3694/562-535
Hétfőtől csütörtökig: 8.00- 16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között