Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati Hirdetmény

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

A pályázat célja Kőszeg, 2917/9/A/1 hrsz-ú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a Képviselő-testület 259/2008. (X. 30.) sz. határozata értelmében, valamint az I/2007. (II. 2.) vagyonrendelete és ennek mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi belterületi ingatlan értékesítésére.


1.) Kiíró adatai:

Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata
Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-517; +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535


2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás
2.b.) A pályázat célja Kőszeg, 2917/9/A/1 hrsz-ú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2 Eszmei hányad
Kőszeg 2917/9/A/1 irodaház 527 314/1000

Az ingtalan részét képezi a társasházhoz tartozó osztatlan közös udvar eszmei hányadának megfelelő területe.

3.b.) Műszaki feltétel:

2917/9/A/1 hrsz. Kőszeg, Rákóczi F. u. 122. szám alatti irodaház (527 m2).

A 87. számú főútról leágazó a városba bevezető Rákóczi útról könnyen megközelíthető betonozott belső úton. Közvetlen környezete jelenleg rendezetlen.
Infrastrukturális állapota: A Posztógyár megszűnése óta eltelt időszakban az iparterület teljes közműrendszere használhatatlanná vált. A közműveket a Rákóczi úton lévő gerincvezetékekről lehet leágaztatni. Környezetében ipari, kereskedelmi illetve lakóházas ingatlanok találhatók.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

- Az ingatlan jogi jellege:
Az irodaház melletti 2917/9/A/2 hrsz-ú raktár megnevezésű ingatlant a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Irodája a 410/229/2007. számú határozatával ideiglenes műemléki védelem alá helyezte, ezért a 2917/9/A/1 hrsz-ú irodaház megnevezésű ingatlan építéshatósági eljárásában is a KÖH jár el engedélyező hatóságként.

- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.

- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15 napon belül meg kell kötni, a teljes vételárat a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni.

- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 60. nap.

- A liciteljáráson való részvétel feltétele: ajánlat benyújtása, amelynek tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27.§ (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27. § (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:
 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az ingatlan induló vételárának 10 %-át jelenti. Ezen összeget kell befizetni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú bankszámlájára a licitálás napját megelőző napig. A befizetésről szóló igazolás bemutatása a licitáláson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok megállapított legalacsonyabb ára

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2 Bruttó kikiáltási ár (Ft)
Kőszeg 2917/9/A/1 irodaház 527 25.919.000,-

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 15 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonátruházási illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2009. január 9.
A licitálás ideje: 2009. február 3. 9:30
A licitálás helye: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala,
Kőszeg, Jurisics tér 8., 137. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2009. február 2. 10 óráig
Ajánlatok elbírálásának határideje: a licitálás napja

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Kőszeg, Jurisics tér 8.
Telefon: +3694/562-517, +3694/562-529
Fax.: +3694/562-535
Hétfőtől csütörtökig: 8.00- 16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között