Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati Hirdetmény

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a hatályos vagyonrendelet és annak mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 216/2012. (XI.29.), és a 31/2013. (II.28.) sz. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata

Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás

2.b.) A pályázat célja

• Kőszeg, Gyöngyös u. 16. fszt. 1.
• Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3.
• Kőszeg, Rákóczi F. u. 4. I. emelet 9.

1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Cím Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 1244/A/1 Gyöngyös u. 16. fszt. 1. lakás 104
Kőszeg 1170/1/A/3 Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. lakás 34
Kőszeg 3428/A/9 Rákóczi F. u. 4. I/9. lakás 94


3.b.) Műszaki feltétel:

Gyöngyös u. 16. fszt. 1.
A tulajdoni lap szerint a lakás alapterülete 104 m2. Az eredeti társasháztulajdont alapító okirat alapján a lakás alapterülete 62,50 m2. 2002. évben az alapító okirat módosítására került sor, miszerint a közös tulajdonú helyiségek közül a padlás és a tornác a tulajdonosok tulajdoni arányának függvényében külön tulajdonba kerültek, ezzel megnövekedett az eredeti lakásméret 104 m2-re.
Az épület homlokzati vakolata és bádogos szerkezete a lakást érintő részén nagyon rossz állapotú, omladozott, illetve korrodált. Gépészeti berendezései elavultak, teljes cseréjük lenne indokolt. Az egész lakásra jellemző a falak felvizesedése és penészesedése. Vízellátása: gerincvezetékről leágaztatott vezeték. Gázellátás: nincs bekötve. Elektromos energiaellátás: használati igényeknek megfelelően kialakítva. Csatornázás: kiépített.

Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3.
Az ingatlan a városközponttól mintegy 500 méter távolságban helyezkedik el. A lakás háromszintes társasház földszintjén található. Teljes közművel ellátott. A lakás elektromos hálózata és a gépészeti berendezések elavultak, cserére vagy felújításra szorulnak. Tégla falazatú, homlokzati vakolata közepes állapotú. Épületszerkezeti rendszerek korszerűtlenek. Fűtése gázkonvektor, illetve a szoba esetében cserépkályha is rendelkezésre áll.

Vízellátás: gerincvezetékről leágaztatott vezeték
Gázellátás: bekötve
Elektromos energiaellátás: használati igényeknek megfelelően kialakítva
Csatornázás kiépített

Rákóczi F. u. 4. I/9.
Az ingatlan Kőszeg város belterületén a városközpontban helyezkedik el, zártsorú kétszintes épületek környezetében, egy 8 lakásból, illetve két üzletből álló társasház I. emeletén.
Homlokzati vakolata átlagos, a lakást érintő részén javításra szorul. Bádogos szerkezete közepes állapotú, némely részén korrodált. Nyílászárói rossz állapotúak, vetemedettek. Fűtés csak a szobákban van és az cserépkályhákkal történik. Melegvízellátását egy 120 l-es villanyboyler biztosíthatta, de valószínűsíthető, hogy műszaki állapota miatt funkcióját már nem tölti be. Gépészeti berendezései korszerűtlenek, hiányosak. Ez elsősorban elektromos rendszerére értendő.
Stukatúr födéme 70 %-ban tetőfedési problémák miatt erősen beázott.
A lakás gáz kivételével, teljes közművel van ellátva.


3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15. napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő legkésőbb 30. napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 20. nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:

 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az ingatlan bruttó értékének 5 %-át kell jelenti, ezt az összeget az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Cím Megnevezés Terület nagysága m2 Kikiáltási ár bruttó(Ft)
Kőszeg Gyöngyös u. 16. fszt. 1. lakás 104 4.555.000,-
Kőszeg Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. lakás 34 4.420.000,-
Kőszeg Rákóczi F. u. 4. I. emelet 9. lakás 94 6.697.500,-

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2013. április 3.
A licitálás ideje: 2013. április 25. 8.00 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 137. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2013. április 24. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Telefon: +36 94/562-529
Fax.: +36 94/562-535

Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 - 12.00
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30 óra között.