Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati Hirdetmény

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (II. 28.) sz. határozata, a 2013. évi vagyonkoncepciója és hatályos vagyonrendelet versenyeztetési szabályzata alapján nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata

Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás

2.b.) A pályázat célja Kőszeg, 2191/A/1 hrsz-ú, Kőszeg, Várkör 8. fszt. sz. alatti üzlethelyiség 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 2191/A/1 üzlethelyiség 65

3.b.) Műszaki feltétel:

Az ingatlan a városközpontban üzleti szempontból a legfrekventáltabb területen a Várkör és a Fő tér kapcsolódásánál helyezkedik el, un. lépcsős zártsorú városképileg jelentős kétszintes épületek környezetében. Szintjeinek száma kettő. Földszintjén az értékbecslés tárgyát képező 1 db a Várkörre néző üzlet, emeleti részén lakások találhatóak. Műemlék épület.

Építési módja hagyományos. A XVIII. században épült barokk stílusban. Földszintjének homlokzati vakolata sávosan fugázott.

Gyalogosan és gépjárművel is könnyen megközelíthető. Parkolási lehetőség az üzlet környezetében lévő fizetőparkoló igénybevételével lehetséges.

Az épület homlokzati vakolata közepes állapotú, de a földszinti részén, az üzletet érintő területen felújításra szorul. Bádogos szerkezete jó állapotú. Teljes közművel van ellátva. Fűtőberendezés a helyszínen nem található, a melegvíz ellátást elektromos üzemű vízmelegítő biztosítja. A vendégtér légkondicionálóval és biztonsági mozgásérzékelőkkel ellátott. Nyílászárói koruknak megfelelően vetemedettek, kopottak.

Az üzlet (volt kávézó) bejárata a Várkör felöli oldalon található és közvetlenül eladótérbe történik, ami téglaboltozatos, padozata 58 x 40 cm –es mázas kerámia lap. Bejárati ajtaja kétszárnyú faanyagú. Jelenleg üres, üzleti tevékenységet nem folytatnak benne.
Természetes megvilágítását az 1 db kétszárnyú gerébtokos ablak biztosítja, ami egyben kirakatportálnak is használható.
Falazata a padlóvonaltól számítva kb. 1 m magasságig felvizesedett, ezért a beltéri levegő dohos.
Valószínű, hogy a faanyagú lambériával burkolt falfelület alatt is felvizesedési problémák lehetnek.

A vendégtérből nyíló előtér + wc – k + kézmosó az elmúlt időszakban felújításra kerültek. Padozatuk 30 x 30 cm –es kerámia lap. Falazatuk 70 % -ban csempézett. Szellőztetésük elektromos szellőztetővel történik.

Az épület kapualjából nyílik az egység gazdasági bejárata. Érdekesség, hogy a bejárat bal oldalán található az a társasházi közös tulajdonú pinceszerű helyiség, melyben a különtulajdonú ingatlanrészek gázmérői kerültek elhelyezésre.

A gazdasági bejárat az üzlet előkészítő helyiségébe vezet. Falazata szintén felvizesedett és piszkos.
Padozata 30 x 30 cm –es kerámia lap. Az előkészítőtől jobbra találhatóak a padlószinttől kb.
90 cm –el mélyebben lévő 3 egységből álló 2. db hűtőkamra, illetve 1 db mélyhűtő kamra, melyek faanyaggal burkoltak, padozatuk PVC. A hűtést befúvásos berendezés biztosította

A társasházhoz tartozó 2088 m² udvaron található az egykori Unger kertben az 1960 évtől természetvédelmi oltalom alatt álló juharlevelű platánfa. 1996. évben ezen ingatlanra készült megosztási vázrajz, ami jogerős. A platánfa környezete leválasztásra került volna az érintett ingatlanoktól. A megosztás elméletileg azóta sem történt meg annak ellenére, hogy fizikailag (drótfonatos kerítés telepítve) kettéválasztásra került a terület.

Helyiségei: vendégtér, közlekedő, előtér, wc+női kézmosó, pissoire+kézmosó, férfi wc, előkészítő, hűtőkamrák.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15. napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő 30. napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 60. nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:

 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosítékhoz megfizetése, amely az ingatlan bruttó értékének 5 %-át kell befizetnie az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú bankszámlájára a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a licitáláson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m2 Kikiáltási ár (Ft)
Kőszeg 2191/A/1 Üzlethelyiség 65 10.221.250,-

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.


5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2013. május 8.
A licitálás ideje: 2013. május 30. 8:00 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 137. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2013. május 29. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 6.

Telefon: +36 94/562-529
Fax.: +36 94/562-535

Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 - 12.00
Szerda 8.00-12.00 és 13.00 – 15.30 óra között.