Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Nemzetiségi szavazőkörök kialakítása

Kőszeg - önkormányzati választások

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, mint
Helyi Választási Iroda
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. tel.: 94/562-511, fax: 94/562-535
e-mail cím: jegyzo@koszeg.hu


Iktatószám: 3257-1/2014.
Tárgy: nemzetiségi szavazókörök kialakítása
Ü.i.: dr. Tóth L.


H a t á r o z a t


A 2014. évi nemzetiségi önkormányzati választások szavazóköreit és szavazóhelyiségeit illetékességi területemen az alábbiak szerint állapítom meg:

1. Kőszeg város teljes közigazgatási területére kiterjedően a Kőszeg, Deák F. u. 2.
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan helyiségét (Újvárosi Óvoda).

2. Bozsok község teljes közigazgatási területére kiterjedően a Bozsok, Rákóczi F. u.
142. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan helyiségét (Faluház).

3. Velem község teljes közigazgatási területére kiterjedően a Velem, Rákóczi F. u.
18. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan helyiségét (Kulturház).

A jelen határozat az alulírott nappal 15 napra közzétételre kerül Kőszeg, Bozsok és Velem települések honlapjain, további a hivatali helyiségek hirdetőtábláin. Közzétételük időtartama alatt a határozat ellen a Vas Megyei Területi Választási Iroda vezetőjéhez címzett, de a helyi választási iroda vezetőjénél benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.


I n d o k o l á s

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson. A Ve. 312. § (1) bekezdése emellett kimondja, hogy a nemzetiségi önkormányzati választásokon valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál. Amennyiben különböző nemzetiségi önkormányzatok számára tartanak a településen választást, a különböző nemzetiségek számára is közös nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál. Amennyiben a településen a nemzetiségi választópolgárok száma a százat meghaladja, e választópolgárok különböző szavazókörökbe is sorolhatók. Tekintettel azonban arra, hogy Kőszeg városban a horvát nemzetiségű, központi névjegyzékbe vett szavazópolgárok száma 123, a roma nemzetiségieké 42, a németeké pedig 28, csak egy közös szavazókör kialakítása és egy szavazóhelyiség működtetése indokolt és gazdaságos.
Velem és Bozsok községekben nemzetiségi választópolgár nincs nyilvántartásba véve, ebből következően települési nemzetiségi önkormányzati választásra sem kerül sor, így a Ve. 323. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottságok a községekben meglévő egy-egy szavazókörben, illetve szavazóhelyiségben látják el.

A jogorvoslati lehetőségről a Ve. 234. § (1) bekezdésében foglaltak szerint adtam tájékoztatást. Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.Kőszeg, 2014. június 30.


Dr. Zalán Gábor s.k.
HVI vezető