Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZÁNAK LEZÁRÁSA

Ügyiratszám: 1575-85/2014.
Melléklet: 1 pld. képviselő-testületi határozat és mellékletei – elektronikus adathordozón

Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek
VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZÁNAK LEZÁRÁSA

H I R D E T M É N Y

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elkészítteti a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközöket. (településszerkezeti terv, szabályozási terv és a helyi építési szabályzat)

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 39.§ (3) bekezdésében rögzített véleményezési szakasz lezárult.

A döntésről szóló 128/2014. (VII. 10.) Képviselő-testületi határozatot és mellékletét közzéteszem.

Kőszeg Város Polgármestere megbízásából

2014. július 17.

Szima Andrea s.k.
Kőszeg Város Főépítésze