Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Herman Ottó szikla földtani alapszelvény természetvédelmi kezelési tervének véleményezése

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: ŐNPI) a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 36. § -ban foglaltak alapján, illetve a 3/2008. (II.5.) KvVM rendelet mellékletében szereplő tartalmi követelményeknek megfelelően, az ŐNPI közreműködésével elkészült a Herman Ottó szikla földtani alapszelvény természetvédelmi kezelési tervének tervezete, melyre nézve a rendelet 4. § (1) és (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően véleményezési eljárás lefolytatását kezdeményezte.

A szakmai dokumentáció: lásd letölthető dokumentum