Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

HIRDETMÉNY - ITS előzetes tájékoztatási szakasz megindítása

Ügyiratszám: 34-15/2015

Kőszeg Város Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

H I R D E T M É N Y


Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elkészítteti a város közigazgatási területére érvényes településfejlesztési koncepciót és integrált településfejlesztési stratégiát.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§ (1) bekezdésében rögzített előzetes tájékoztatási szakaszában, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 136/2013. (IX.26.) számú határozatával elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának 2.a.) pontja szerint tájékoztatom a tervezés megindításáról.

A Partnerségi Egyeztetés Szabályai szerint javaslataikat, véleményeiket az alábbi módon tehetik meg:

- az önkormányzatnak címzett levélben papíralapon vagy elektronikus levél formájában

Kőszeg, 2015. 02. 06.


Huber László s.k.
Kőszeg Város polgármestere