Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Üzletek vasárnapi zárva tartása

Tájékoztatás kiskereskedők részére


A 2014. évi 186. Magyar Közlönyben megjelent a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény, amely 2015. március 15-én lépett hatályba.
E jogszabály a kiskereskedelmi tevékenységet végzők részére meghatározza, hogy üzletüket kiskereskedelmi napokon (a vasárnap és a munkaszüneti napok kivételével a naptári hét többi napján, továbbá a külön jogszabály által meghatározott munkanapokon) 04.30 és 22.00 óra között tarthatják nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon kötelesek zárva tartani.

A törvény több kivételt is lehetővé tesz:

1. Az üzletek
- adventi vasárnapokon 04.30 és 22.00 óra,
- december 24-én és december 31-én 04.30 és 12.00 óra, továbbá
- minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 04.30 és 22.00 óra között nyitva tarthatnak.
Az adventre és a naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapjára vonatkozóan az üzlet nyitvatartási szándékát a kereskedő köteles előzetesen a kereskedelmi hatóságnak (Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője) legalább 15 nappal az érintett időpont előtt bejelenteni.

2. A törvény hatálya nem terjed ki a gyógyszertárak, a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzletek, az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására, a piacon, vásáron folytatott kereskedelmi tevékenységre, a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre, a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre, a vendéglátásra, a kulturális tevékenységet kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre.

3. A kizárólag pékárut és tejterméket érékesítő üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 04.30 és 12.00 óra között tarthat nyitva. Az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 04.30 és 12.00 óra között tarthat nyitva.

4. Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 m²-t nem haladja meg, az általános zárvatartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.


A törvényben foglalt rendelkezések megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult ellenőrizni. Azok a kiskereskedők, akikre nézve a jogszabály rendelkezéseket tartalmaz, kötelesek a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül bejelenteni a jegyzőnek.

Dr. Zalán Gábor sk.
jegyző