Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Bírósági ülnökök választása

FELHÍVÁS

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK VÁLASZTÁSÁRA


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. áprilisi ülésén választja meg 4 évre a Kőszegi Járásbírósághoz a bírósági ülnököket, akiket a Járásbíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, az itt lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, valamint – pártok kivételével – egyesületek jelölhetnek. A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. Az ülnököket a Járásbíróság székhelyén illetékes helyi önkormányzat képviselő-testülete választja meg.

Bírósági ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, amelyet a jelölést elfogadó nyilatkozattal együtt kell az őt megválasztó képviselő-testület elé benyújtania. Ennek elmulasztása esetén ülnökké megválasztani nem lehet. Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat.

A megválasztott ülnök tisztsége gyakorlásának megkezdése előtt bírói esküt tesz.

A jelöléseket tartalmazó nyomtatványokat – amelyek a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Humánpolitikai Osztályán a Titkárságon, vagy dr. Tóth László osztályvezetőnél, továbbá a www.koszeg.hu alatt letölthetők – legkésőbb

2015. április 2. napjáig (csütörtök) 16.00 óráig

lehet leadni az átvételre megjelölt helyszíneken.
További információt az ülnökválasztással kapcsolatban a www.koszeg.hu honlapról illetve az 562-518 telefonszámon kaphatnak.Kőszeg, 2015. március 2.Huber László s.k.
polgármester