Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek Módosítása - TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Ügyiratszám: 644-15/2015. elektronikus hirdetmény


2015. március 18.
Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek Módosítása
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

H I R D E T M É N Y


Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elkészítette a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközöket. (településszerkezeti terv, szabályozási terv és a helyi építési szabályzat)

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontjában és ugyanezen paragrafus (6) bekezdés c) és d) pontjai kapott felhatalmazás alapján, a 42. § és a 43. § (1) bekezdés c) pontja és ugyanezen paragrafus (2), (3) és (4) pontja szerint eljárva a településrendezési eszközök módosítását, a Polgármester Úr megbízásából, tárgyalásos eljárás során kezdeményeztem.
Képviselő-testülete 136/2013. (IX.26.) számú határozatával elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának 2.a.) és b.) pontjai szerint, közzéteszem az eljárás és a módisításra irányuló településrendezési eszközök tárgyát képező dokumentációt.Kőszeg Város Polgármestere megbízásából:


Szima Andrea s.k.
Kőszeg Város Főépítésze