Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati hirdetmény

Kőszeg, Gyöngyös u. 19. fszt. 2. sz. alatti lakás 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése

Pályázati Hirdetmény

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok
licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a hatályos vagyonrendelet és annak mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (III.26.) sz. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata

Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás

2.b.) A pályázat célja

• Kőszeg, Gyöngyös u. 19. fszt. 2. sz. alatti lakás

1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Cím Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 1739/1/A/2 Gyöngyös u. 19. fszt. 2. lakás 53


3.b.) Műszaki feltétel:

A társasházi alapító okirat alapján a 3 lakásból és 1 üzletből álló társasház Kőszeg Város belterületén a városközponttól kb. 200 m távolságban helyezkedik el zártsorú egy, illetve kétszintes épületek környezetében.
A városon belüli elhelyezkedése miatt a közintézmények, üzletek és szolgáltató egységek gyalogosan kb. 10 percen belül elérhetőek. Könnyen megközelíthető gépjárművel. Parkolási lehetőség az épület előtti ingyenes parkolókban lehetséges.

Az épület a XVIII. században barokk stílusban készült. A többszöri átépítés miatt stílus jegyeit mára
elveszítette. A homlokzat legfőbb dísze a kovácsoltvas cégér. 2 db kapunyílással építették.
Homlokzati vakolata és bádogos szerkezete jó állapotú. A cserép tetőfedése felújításra szorul.

A lakás a boltíves kapuszín bal oldaláról nyílik. A fürdőszoba kivételével minden ablaka az utcára néz.
Gerébtokos ablakai korhadtak, vetemedettek, kopottak. Falazata piszkos. Gépészeti berendezései korszerűtlenek, teljes felújítást, vagy cserét igényelnek.
Földszintjén található az étkező, konyha és a kamra.
Az étkező utcafront felöli falazatának vakolata leomlott, valószínűen felvizesedés miatt. Padozata
20 x 20 cm –es kerámia lap. Ablaküvege törött.
A konyha padozata szintén 20 x 20 cm –es kerámia lap. Berendezése: pb. gázpalackról üzemeltethető gáztűzhely. Mindkét helyiség fűtését a közös cserépkályha biztosítja. Falazata
5 % -ban csempézett.
A konyhából nyíló kamra padozata 10 x 10 cm –es kőlap. Szellőztetését szellőzőnyílás biztosítja.

Az étkezőből vezet az emeletre a félköríves fa anyagú 16 fokból álló lépcső. A kisméretű előtérből
nyílnak a szobák és a fürdőszoba.

A szobák padozata parketta, melyek kopottak némely részükön hézagosak. Fűtésük 1-1 db cserépkályha. Bejárati ajtójuk üvegezett. Ablakaik az utcára néznek.

A fürdőszoba padozata 10 x 10 cm –es kőlap. Falazata 70 % ban csempézett. Természetes megvilágítását és szellőztetését az udvarra néző 100 x 60 cm –es ablak biztosítja.
Berendezése: 120 l –es villanybojler, fürdőkád, mosdótál. Cseréjük indokolt lenne. Fűtése: vaskályha.


3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15. napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő legkésőbb 30. napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 20. nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:

 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az ingatlan bruttó értékének 5 %-át kell jelenti, ezt az összeget az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Cím Megnevezés Terület nagysága m2 Kikiáltási ár bruttó(Ft)
Kőszeg Gyöngyös 19. fszt. 2. lakás 53 4.876.000,-

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2015. április 7.
A licitálás ideje: 2014. április 30. 8.00 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 131. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2015. április 29. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Telefon: +36 94/562-529
Fax.: +36 94/562-535

Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 - 12.00
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30 óra között.