Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati hirdetmény

Pályázati hirdetmény

Pályázati Hirdetmény

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok
licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a hatályos vagyonrendelet és annak mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (III.26.) sz. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata

Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás

2.b.) A pályázat célja

• Kőszeg, Gyöngyös u. 19. fszt. 2. sz. alatti lakás

1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Cím Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 1739/1/A/2 Gyöngyös u. 19. fszt. 2. lakás 53


3.b.) Műszaki feltétel:

A társasház, amelyben 4 darab lakás albetét található Kőszeg Város belterületén a városközponttól kb. 200 m távolságban helyezkedik el zártsorú egy, illetve kétszintes épületek környezetében. Az ingatlan műemlék. A társasházi alapító okirat értelmében a társasház tulajdonostársait elővásárlási jog illeti meg.
A városon belüli elhelyezkedése miatt a közintézmények, üzletek és szolgáltató egységek gyalogosan kb. 10 percen belül elérhetőek. Könnyen megközelíthető gépjárművel. Parkolási lehetőség az épület előtti ingyenes parkolókban lehetséges.

Az épület a XVIII. században barokk stílusban készült. A többszöri átépítés miatt stílus jegyeit mára
elveszítette. A homlokzat legfőbb dísze a kovácsoltvas cégér. 2 db kapunyílással építették.
Homlokzati vakolata és bádogos szerkezete jó állapotú. A cserép tetőfedése felújításra szorul.

A lakás a boltíves kapuszín bal oldaláról nyílik. A fürdőszoba kivételével minden ablaka az utcára néz.
Gerébtokos ablakai korhadtak, vetemedettek, kopottak. Falazata piszkos. Gépészeti berendezései korszerűtlenek, teljes felújítást, vagy cserét igényelnek.
Földszintjén található az étkező, konyha és a kamra.
Az étkező utcafront felöli falazatának vakolata leomlott, valószínűen felvizesedés miatt. Padozata
20 x 20 cm –es kerámia lap. Ablaküvege törött.
A konyha padozata szintén 20 x 20 cm –es kerámia lap. Berendezése: pb. gázpalackról üzemeltethető gáztűzhely. Mindkét helyiség fűtését a közös cserépkályha biztosítja. Falazata
5 % -ban csempézett.
A konyhából nyíló kamra padozata 10 x 10 cm –es kőlap. Szellőztetését szellőzőnyílás biztosítja.

Az étkezőből vezet az emeletre a félköríves fa anyagú 16 fokból álló lépcső. A kisméretű előtérből
nyílnak a szobák és a fürdőszoba.

A szobák padozata parketta, melyek kopottak némely részükön hézagosak. Fűtésük 1-1 db cserépkályha. Bejárati ajtójuk üvegezett. Ablakaik az utcára néznek.

A fürdőszoba padozata 10 x 10 cm –es kőlap. Falazata 70 % ban csempézett. Természetes megvilágítását és szellőztetését az udvarra néző 100 x 60 cm –es ablak biztosítja.
Berendezése: 120 l –es villanybojler, fürdőkád, mosdótál. Cseréjük indokolt lenne. Fűtése: vaskályha.


3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15. napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő legkésőbb 30. napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 20. nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:

 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az ingatlan bruttó értékének 5 %-át jelenti. Ezt az összeget az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Cím Megnevezés Terület nagysága m2 Kikiáltási ár bruttó(Ft)
Kőszeg Gyöngyös 19. fszt. 2. lakás 53 4.876.000,-

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2015. július 20.
A licitálás ideje: 2014. augusztus 13. 9.15 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 131. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2015. augusztus 12. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Telefon: +36 94/562-529
Fax.: +36 94/562-535

Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 - 12.00
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30 óra között.