Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati hirdetmény

Kőszeg, Munkácsy M. u. 7. fszt. 4. sz. alatti lakás értékesítése

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan
licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a hatályos vagyonrendelet és annak mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságának 86/2015. (IX.15.) sz. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata

Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás

2.b.) A pályázat célja

• Kőszeg, Munkácsy M. u. 7. fszt. 4. sz. alatti lakás

1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Cím Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 2325/A/5 Munkácsy M. u. 7. fszt. 4. lakás 48


3.b.) Műszaki feltétel:

Az ingatlan Kőszeg város belterületén a városközpont közvetlen közelében attól kb. 100 m távolságban helyezkedik el egy, illetve kétszintes zártsorú épületek környezetében.

A társasházat 1 db üzlet és 5 db lakás alkotja. Elhelyezkedése miatt a közintézmények, üzletek és szolgáltató egységek a közelben vannak Könnyen megközelíthető gyalogosan, gépjárművel. Parkolási lehetőség kedvezményes fizető parkoló igénybevételével lehetséges az ingatlantól kb.50 m távolságra.

A lakás az épület belső udvarának bal oldalán található. A 3 db helyiségből álló ingatlan műszakilag rendkívül rossz állapotúnak mondható. Gyakorlatilag lakhatatlan, életveszélyes. Statikai felülvizsgálata szükséges. Falazata nagyrészt vakolat nélküli, nagyon repedezett, a bal oldali szoba falazata elnyílt. A szobák padló padozata korhadt, hiányos. Közművek közül elektromos áram, víz és csatorna áll rendelkezésre, de a gáz bekötésére is van lehetőség. Nyílászárói korhadtak, vetemedettek, hiányosak. Melegvíz ellátása nincs. Kéményei újraépítettek. Bádogos szerkezete nincs.
Homlokzati vakolata rossz, omladozott. Tetőszerkezete és cserép tetőfedése szintén rossz állapotú.

Helyiségek: A bejárat a konyhába történik. Padozata kőlap. Vízellátása: falikút.
A konyha mindkét oldaláról nyílik 1-1 szoba. Ablakaik az udvarra néznek.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15. napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő legkésőbb 30. napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 20. nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:

 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az ingatlan bruttó értékének 5 %-át jelenti. Ezt az összeget az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Cím Megnevezés Terület nagysága m2 Kikiáltási ár bruttó(Ft)
Kőszeg Munkácsy M. u. 7. fszt. 4. lakás 48 936.000,-

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2015. szeptember 22.
A licitálás ideje: 2015. október 16. 8.00 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 132. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2015. október 15. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Telefon: +36 94/562-529
Fax.: +36 94/562-535

Ügyfélfogadás: Hétfő 13.00 - 15.30
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Péntek 8.00-12.00 óra között