Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati hirdetmény

• Kőszeg, 2975/101 hrsz-ú, 1173 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok
licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a hatályos vagyonrendelet és annak mellékletét képező versenyeztetési szabályzat alapján, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 175/2015. (VIII.27.) sz. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére:

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata

Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás

2.b.) A pályázat célja

• Kőszeg, 2975/101 hrsz-ú, 1173 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.A.) TÁRGY:

Település Hrsz. Cím Megnevezés Terület nagysága m2
Kőszeg 2975/101 Egészségház melletti terület Beépítetlen terület 1173


3.B.) MŰSZAKI FELTÉTEL:

Kőszeg, 2975/101 hrsz:
Az ingatlan Kőszeg város DNy –i városrészén a városközponttól kb. 800 m távolságra helyezkedik el a Kiss János lakótelep és a Rákóczi út között, a Gábor Áron utca mentén.
Gépjárművel aszfaltozott úton közelíthető meg. Gyalogosan a városközponttól gyalogúton kb. 15 perc alatt érhető el.
Környezetében lakóépületek, társasház, iskola, illetve üzlet található.

Az egészségház felépítésével a csapadékvíz elvezetés a már megépült bekötőúton kiépült. Víz, csatorna közmű a Gábor Áron utcáról leágaztatható.

A tárgyi ingatlan a Gábor Áron utca elején a 2., illetve 2/A számú családi házak mögött található. Felülete sík, és gyepes. Kerítéssel nem rendelkezik. Hosszúsága 37,95 m, illetve 20,00 m közötti, szélessége 42,66 m, illetve 42,21 m közötti. Elejéhez csatlakozik a 2975/93 hrsz-ú közút.

A terület DNY –i oldalának egy kevés részét érinti az ott húzódó 0,4 kV földvezeték. Egészéhez viszonyítva ez nem jelent beépítési korlátozást.

Kőszeg Város Szabályozási Terve értelmében a terület a településközponti vegyes övezetbe (Vt) tartozik.

A Szabályozási terv a fenti területre a következő előírásokat tartalmazza:


A B C D E F G H
1 ÖVEZETI ADATOK BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI TELEKALAKÍTÁS SZABÁLYAI
2 övezet jele
beépítési mód megengedett
legnagyobb épület-
magasság
(m) megengedett legnagyobb
beépítettség
(%) megengedett legkisebb
zöldfelület
(%) előkert
legkisebb
mérete
(m) megengedett
legkisebb
szélesség
(m) megengedett legkisebb
telekterület
(m2)
110 Vt – Településközpont vegyes terület

123 Vt-3/2 SZ 7,5 60 20 OTÉK szerint - -

A településközpont területen elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül:
 Igazgatási iroda
 Kereskedelmi, szolgáltató, szállás
 A terület azon részén, amelyben gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi szórakoztató
 Hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális
 Kulturális, közösségi, szórakoztató
 sport

3.C.) JOGI FELTÉTEL:

- Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15 napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő legkésőbb 30 napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 20 nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:

 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az ingatlan bruttó értékének 5 %-át jelenti. Ezt az összeget az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Cím Megnevezés Terület nagysága m2 Kikiáltási ár (Ft)
Kőszeg Egészségház melletti terület Beépítetlen terület 1173 8.200.000,-Ft + Áfa

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2015. október 15.
A licitálás ideje: 2015. november 12. 8:45 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 132. sz. emeleti tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2015. november 11. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Telefon: +36 94/562-529
Fax.: +36 94/562-535

Ügyfélfogadás: Hétfő 13.00 - 15.30
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Péntek 8.00-12.00