Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati hirdetmény

• Kőszeg, 2100 hrsz-ú, 714 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok
licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a hatályos vagyonrendelet és annak mellékletét képező versenyeztetési szabályzat alapján, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2015. (XI.26.) sz. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére:

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata

Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás

2.b.) A pályázat célja

• Kőszeg, 2100 hrsz-ú, 714 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.A.) TÁRGY:

Település Hrsz. Cím Megnevezés Terület nagysága m2
Kőszeg 2100 Kőszeg, Kórház utcai kiskert Beépítetlen terület 714

3.B.) MŰSZAKI FELTÉTEL:

Kőszeg, 2100 hrsz:
Az ingatlan Kőszeg város É-i városrészén a városközponttól kb. 800 méter távolságban helyezkedik el az Alsó krt., illetve Kórház utca között, a Kórház utca bal oldalán.

Környezetében családi házas övezet, illetve beépítetlen területek vannak. Közelében található a volt városi strand területe. Útkapcsolattal rendelkezik, gépjárművel döngölt földes úton közelíthető meg.
Az ingatlan felszíne sík. Nagy része gyümölcsfákkal beültetett. (alma, barack) Hátsó része konyhakertként hasznosul. Közművekkel nem rendelkezik. Az Alsó krt. –hoz közelebb eső része drótfonatos kerítéssel határolt.
Méretei: út felöli oldal szélessége 12 m, hátsó része 8 m. Hosszúsága 74 m.

Kőszeg Város Szabályozási Terve alapján a K-Sz/1 övezetbe tartozik, amely szabadidő, sport, strand kemping, valamint a rendeltetéshez tartozó kereskedelmi, szolgáltató szállás jellegű egészségügyi szociális, kulturális és egyéb közösségi épületek elhelyezésére szolgálhat. Huzamos tartózkodás céljára szolgáló mobil-ház elhelyezhető.
Az építményt szabadonálló építési módon kell elhelyezni. Az építménymagasság 8,5 m. A beépítettség 15 % -os lehet.

A terület méretadottságai miatt az oldaltávolságok betartásával gyakorlatilag lehetetlen bármilyen építményt elhelyezni.

3.C.) JOGI FELTÉTEL:
- Az ingatlan per- és igénymentes. Az ingatlanra korábban megkötött bérleti szerződés 2015. december 31-ével lejár.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15 napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő legkésőbb 30 napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 20 nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:
 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az ingatlan bruttó értékének 5 %-át kell jelenti, ezt az összeget az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Megnevezés Terület nagysága m2 Kikiáltási ár (Ft)
Kőszeg, 2100 hrsz Beépítetlen terület 714 963.900,-

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2015. december 10.
A licitálás ideje: 2016. január 14. 8:30 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 137. sz. emeleti tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. január 13. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Telefon: +36 94/562-529
Fax.: +36 94/562-535

Ügyfélfogadás: Hétfő 13.00- 15.30
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Péntek 8.00-12.00