Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Határozatok

Sorszám Cím
1. 68/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kámán Zoltánt bízza meg a Kőszeg és Vidéke időszaki lap felelős szerkesztői ...
2. 67/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 122/2014. (VI. 24.) számú határozatát visszavonja. 2. A képviselő-testület elrendeli az ...
3. 66/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 151/2015. (VI. 25.) számú határozatát visszavonja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: értelemszerűen. ...
4. 65/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat tulajdonát képező Kőszeg, 4186 hrsz beépítetlen terület, valamint a ...
5. 64/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ részére az intézmény gázkazán égőjének cseréjére 807.112.- ...
6. 63/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata a Muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló Kubinyi Ágoston Programra pályázatot nyújt be. 2. A képviselő-testület ...
7. 62/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Béri Balog Ádám Általános Iskola szennyvízelvezető rendszer és aljzat részleges felújítása ...
8. 61/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Művészeti Óvoda és Többcélú KIKI részleges (hátsó épületrész) felújítása kivitelezési ...
9. 60/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Béri Balog Ádám Általános Iskola szennyvízelvezető rendszer és aljzat részleges felújítása ...
10. 59/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Egészségházhoz vezető gyalog- és kerékpárút építése, Temető utca középső szakasz felújítása, ...
11. 58/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egészségházhoz vezető gyalog- és kerékpárút építése, Temető utca középső szakasz felújítása, ...
12. 57/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egészségházhoz vezető gyalog- és kerékpárút építése, Temető utca középső szakasz felújítása, ...
13. 56/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával kötendő együttműködési megállapodást jelen határozat mellékletében szereplő tartalommal ...
14. 55/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 0205/82 hrsz-ú gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű földrészlet belterületbe ...
15. 54/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség által a Magyar Kormány támogatásával megvalósítani tervezett kézilabda ...
16. 53/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a ...
17. 52/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt kíván venni a Rákóczi Európai Kulturális Útvonal ...
18. 51/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát – a melléklet szerinti tartalommal – elfogadja. ...
19. 50/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Chernel utca Várkör és Európa-ház közötti szakaszának kétirányúsítását. 2. A képviselő-testület elrendeli ...
20. 49/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a Fő térre és a Jurisics térre kiterjedő nyilvános wifi hálózat ...
21. 48/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. ...
22. 47/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
23. 46/2016. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal ...
24. 45/2016. (III. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Rege Péter jelölését a Douzelage elnöki posztjára. ...
25. 44/2016. (III. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata, mint a Kőszeg Sportjáért Közalapítvány alapítója úgy rendelkezik, hogy Zsigovics Tamás kuratóriumi tag ...
26. 43/2016. (III. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata a „Béri Balog Ádám Általános Iskola szennyvízelvezető rendszer és aljzat részleges felújítása és ...
27. 42/2016. (III. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata az „Egészségházhoz vezető gyalog- és kerékpárút építése, Temető utca középső szakasz felújítása, Jurisich ...
28. 41/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Vas Megyei Közgyűlésnek Illés Péter Gábor tanár részére a Gayer ...
29. 40/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huber László polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletét képező „Szabadságolási ...
30. 39/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Petőfi tér 14/A. szám, 2717/1 hrsz alatti ingatlanban található tekepálya ...
31. 38/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester, valamint Básthy Béla alpolgármester 2016. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket ...
32. 37/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program (2014-2020) keretében a Tourismusverband Region Oberwart – ...
33. 36/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2016. (I. 28.) számú határozatát visszavonja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. ...
34. 35/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2016. március ...
35. 34/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának 1362-1/2016. számú Módosító Okiratát, valamint a ...
36. 33/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának 1361-1/2016. számú Módosító Okiratát, ...
37. 32/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okiratának 1358-1/2016. számú Módosító Okiratát, valamint ...
38. 31/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 1360-1/2016. számú Módosító Okiratát, valamint ...
39. 30/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a 2013.évi CLXXVII. törvény 11.§. (1) és (3) bekezdésében foglaltak ...
40. 29/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat valamint a Pannon Egyetem (képviseli dr. Gelencsér András rektor és ...
41. 28/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 2975/79 hrsz-ú ingatlant „Forintos Mátyás utca”-ként nevezi el. Felelős: Huber László ...
42. 27/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 023 hrsz-ú ingatlant „Sörgyár utca”-ként nevezi el. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: ...
43. 26/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi városbejárási tervet elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: folyamatos. 2016. évi ...
44. 25/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem önkormányzati szervezeteknek 2015. évben juttatott támogatásokról és a civil szervezetek ...
45. 24/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem önkormányzati szervezeteknek 2015. évben juttatott támogatásokról és a civil szervezetek ...
46. 23/2016. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata, mint a Segítő Kéz Közalapítvány alapítója úgy rendelkezik, hogy Koczor Lajos és Simonits ...
47. 22/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az alábbi zártkerti ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett területként történő ...
48. 21/2016. (II. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2903/9 hrsz-ú, 1313 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ...
49. 20/2016. (II. 11) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2975/78, 2975/82, 2975/85 és 2975/86 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ...
50. 19/2016. (II. 11) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Várkör 52. fszt. 11. szám (Hrsz. 1706/A/11) alatti ...
51. 18/2016. (II. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések ...
52. 17/2016. (II. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által 2016/17-os tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának ...
53. 16/2016. (II. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2016- 2019. ...
54. 15/2016. (II. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal ...
55. 14/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Vas Megyei Közgyűlésnek az alábbi személyek kitüntetését: 1 „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért ...
56. 13/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát és a Nyugat-Európába érkezett migránsok Magyarországra való ...
57. 12/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0121/16 hrsz-ú, ’kivett major’ megnevezésű, 5000 m2 nagyságú ingatlanra – ...
58. 11/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona szennyvízátemelő berendezésének cseréjét. Az ...
59. 10/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2016. február 1-től a Chernel Kálmán Városi Könyvtár takarítói állásának teljes ...
60. 9/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Huber László ...
61. 8/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által meghirdetett pályázati felhívására ’Félhold ...
62. 7/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program (2014-2020) keretében a Tourismusverband Region Oberwart – ...
63. 6/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 225/2014. (XII. 18.) képviselő-testületi határozatát az alábbi 4. ponttal egészíti ki: „4. ...
64. 5/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Nyelvpótlék megállapítása az alpolgármester részére” c. előterjesztés határozati javaslatára vonatkozóan Básthy ...
65. 4/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a” Kőszeg és Vidéke” című időszaki kiadványának felelős szerkesztői posztjára pályázat ...
66. 3/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 236/2015. (XII. 17.) határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzat, ...
67. 2/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal között 2012. október 25-én a ...
68. 1/2016. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosításának megállapításához az egyszerűsített eljárás alatt ...