Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

2017. Február 23., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. ((II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása.
2. - A Szociális Gondozási Központ 2017. évi intézményi térítési díjának megállapítása.
3. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Védőnői és iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátás szerződés módosítása (Bozsok, Velem).
5. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló az önkormányzat által 2016. évben a civil szervezetek számára nyújtott támogatásokról, azok elszámolásáról valamint a polgármesteri keret felhasználásáról.
7. - A Városi Múzeum alapító okiratának módosítása.
8. - Az óvodák önkormányzati fenntartásba vétele.
9. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár valamint a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményvezetői pályázatának kiírása.
10. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
11. - A 2017. évi városbejárási terv jóváhagyása.
12. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának terület visszaigénylési kérelme.
13. - A 0201/93 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2017. február 23-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: intézményvezetői megbízás véleményezése.
Szám: 527-3/2017.


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2017. február 23-án (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:
1. A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. ((II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása.
Előadó a polgármester és a jegyző nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
2. A Szociális Gondozási Központ 2017. évi intézményi térítési díjának megállapítása.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.
3. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
4. Védőnői és iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátás szerződés módosítása (Bozsok, Velem).
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
5. A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
6. Beszámoló az önkormányzat által 2016. évben a civil szervezetek számára nyújtott támogatásokról, azok elszámolásáról valamint a polgármesteri keret felhasználásáról.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
7. A Városi Múzeum alapító okiratának módosítása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
8. Az óvodák önkormányzati fenntartásba vétele.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
9. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár valamint a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményvezetői pályázatának kiírása.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marianna ügyintéző.
10. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina aljegyző.
11. A 2017. évi városbejárási terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
12. Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának terület visszaigénylési kérelme.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
13. A 0201/93 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.

Kőszeg, 2017. február 17.


Huber László s. k.
polgármester