Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

2017. Április 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
2. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrparkért Egyesület és Tourinform 2016. évi munkájáról valamint 2017. évi munkatervének ismertetése.
4. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2016. évi tevékenységéről.
5. - Köznevelési intézmények (óvodák) átszervezésével kapcsolatos és fenntartó váltásával kapcsolatos döntések meghozatala.
6. - Óvodai ellátás biztosítására vonatkozó köznevelési szerződések jóváhagyása.
7. - Beszámoló a 2016. évben végzett gyermekvédelmi tevékenységről.
8. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala.
9. - „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” vonatkozó pályázat benyújtása a Temető utca felső szakaszának a felújítására.
10. - A jégpályaépítésre vonatkozó használati és ráépítési megállapodás módosítása.
11.a - Vagyonügyek: A Kőszeg, 468/4 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi szándék.
11.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanrészre benyújtott vételi szándék.
11.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, 791 hrsz-ú ingatlanrészre benyújtott vételi szándék.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2017. április 27-i képviselő-testületi ülés anyagai
14. - Rendkívüli előterjesztés: Elvi hozzásjárulás a Kőszeg 2517/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett sportlétesítmény létrehozásához.
15. - Rendkívüli előterjesztés: Tulajdonosi hozzájárulás a Kőszegfalvi SE részére a Rábai Gábor Sporttelep fejlesztéseire.
Szám: 527-5/2017.


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2017. április 27-én (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
2. Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
Előterjesztő: Lajos Tiborné igazgató.
3. Beszámoló az Írottkő Natúrparkért Egyesület és Tourinform 2016. évi munkájáról valamint 2017. évi munkatervének ismertetése.
Előterjesztő: Bakos György, az Írottkő Natúrparkért Egyesület elnöke.
4. Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2016. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Kelemen Péter.
5. Köznevelési intézmények (óvodák) átszervezésével kapcsolatos és fenntartó váltásával kapcsolatos döntések meghozatala.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
6. Óvodai ellátás biztosítására vonatkozó köznevelési szerződések jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
7. Beszámoló a 2016. évben végzett gyermekvédelmi tevékenységről.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
9. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” vonatkozó pályázat benyújtása a Temető utca felső szakaszának a felújítására.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
10. A jégpályaépítésre vonatkozó használati és ráépítési megállapodás módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
11. Vagyonügyek:
a) A Kőszeg, 468/4 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi szándék.
b) A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanrészre benyújtott vételi szándék.
c) A Kőszeg, 791 hrsz-ú ingatlanrészre benyújtott vételi szándék.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.


Kőszeg, 2017. április 21.


Huber László s. k.
polgármester