Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

2017. Május 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A jelzőtáblával elrendelt össztömeg korlátozás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
6. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi munkájáról, mérlegbeszámoló.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a 2016. évi munkájáról.
8. - Jelentés a 2016. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról.
9. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI-ben óvodacsoportok beosztásának véleményezése.
10. - Az óvodák továbbképzési programjának jóváhagyása.
11. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
12. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló döntés.
13. - Közműves ivóvízellátással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási bérlet üzemeltetési szerződés jóváhagyása.
14. - Az I. világháborús sírhelyek és emlékművek felújításán való részvétel.
15. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház valamint a Chernel Kálmán Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálása.
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Egy mappában a 2017. május 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
18. - Rendkívüli előterjesztés: Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötött, az "alpannonia plus" pályázatra vonatkozó megállapodás módosítása.
19. - Rendkívüli előterjesztés: A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása.
Szám: 527-8/2017.


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2017. május 25-én (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Bognár-Varga Szilvia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. A 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
3. A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
4. A jelzőtáblával elrendelt össztömeg korlátozás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző.
5. A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása. (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük)
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
6. Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi munkájáról, mérlegbeszámoló.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
7. Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a 2016. évi munkájáról.
Előterjesztő: Preininger Ferenc, a felügyelő bizottság elnöke.
8. Jelentés a 2016. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző.
9. A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI-ben óvodacsoportok beosztásának véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
10. Az óvodák továbbképzési programjának jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
11. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
12. A Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról szóló döntés.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
13. Közműves ivóvízellátással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási bérlet üzemeltetési szerződés jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
14. Az I. világháborús sírhelyek és emlékművek felújításán való részvétel.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
15. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház valamint a Chernel Kálmán Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.

A napirend megtárgyalása után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.


Kőszeg, 2017. május 18.


Huber László s. k.
polgármester