Alpokalja Zöldek Kiemelkedően Közhasznú Egyesület


Az egyesület tevékenysége:

ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem,tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés,

Egyesületünk a tagdíjból, magánszemélyek támogatásából és pályázatokból tartja fent magát.

Minden olyan személyt szívesen látunk sorainkban, aki egyetért törekvéseinkkel és azt támogatni tudja.

Honlapunkon letölthető az Alapszabályunk illetve a belépési nyilatkozat is.

Az Egyesület taglétszáma, és támogatottsága folyamatosan nő, és igyekszünk mindenkinek a magunk módján, és eszközeivel segíteni.

2011 szeptemberétől az egyesület kiemelkedően közhasznú státuszt kapott.

További oldalak