Kőszeg évezredei - A kőzépkori Kőszeg

Írta: Bakay Kornél

Részlet a könyv bevezetőjéből

"Kiknek írtam ezt a könyvet? EIsősorban a Kőszegen élőknek, a kőszegi származásúaknak, a Kőszeget szeretőknek és természetesen a szakembereknek is, noha formájában oldottabb ez a kötet a korábbiaknál. Tudatosan választottam az elbeszélő stílust, jóllehet tartalmilag mindenütt ragaszkodtam a szakszerűséghez. A cím meghatározza a tárgyalt időszakot. Kőszeg középkora az államalapítás korától a XVII. század végéig tart, kerekítve tehát hétszáz esztendőt ölel fel. A XIII. század utolsó harmadáig a mai városra vonatkozó írott forrásunk nincsen. Az Óház-tetőn feltárt felsővár, noha első említése csak 1248-ból ismert, a régészeti leletek alapján kora-Árpád-kori eredetű s minden bizonnyal helyes a felsővár azonosítása az Anonymus által említett Guncil-lal. Minderről a Castrum Kwszug c. könyvemben írtam, amely 1996-ban jelent meg. Lényegesen gazdagabb a rendelkezésünkre álló forrásbázis a XIV. századot követően, a XVI. századtól pedig az írott kútfők garmadája segíthetné a kutatást, elvégre Kőszeg város levéltárában páratlan értékű dokumentumok tömegét tárolják, így a királyi adomány és szabadalomleveleket (1341-1841), városi okleveleket (1328-1925), a városi közgyűlés iratait (Inbreviatür etlicher bürgersachen vagy más néven Protocoll der Stadt Güns) 128 kötetben (1572-1850), valamint további 236 kötetnyi Adnexa Protocollorum c. anyagot (1781-1850) s mindehhez 33 kötetben mutatókat (Index Protocollorum). De gazdag irattári anyag van a levéltárban a kőszegi lakosság nyilvántartásáról (1575-1850), ide értve a kőszegi polgárkönyveket (1651-1947), a városi országgyűlési követküldésekkel kapcsolatban (1655-1865) keletkezett iratokat, a városbírói, hegymesteri és a céhekre vonatkozó iratokat (1528-1855) és számadásokat (1529-1849), a végrendeleteket (1529 - 1607), a formulás könyveket és a városi statutumokat (1560-1871 ), az ingatlan eladások és vételek anyagait (1646-1844), gazdasági iratokat (Wirtschafts-Protocoll), közte a hetivásárok árjegyzékeivel (Marktpreis), konvenciókat (1609-től), a szőlőtermeléssel kapcsolato s hegyközségi összeírásokat (1552-1954), közte a nevezetes kőszegi hegykönyvekkel (Regestrum Liber Promontoralis, Pergbüch der königlichen Statt Günss 1567, Berg-Buch der Statt Guns 1573, Perg-Buch von neuem Aufgerichtet 1654), a bordézsma-lajstromokat, a városi kamarási számadásokat (1580-1854), a városbírói számadásokat (1600-1702), a céhmesteri számadásokat (Zechmesiter Rechnung 1604-1641)..."

A könyv megrendelhető:
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Cím: 9730 Kőszeg, Rajnis J. u. 9.
Tel.: 94/360-113
Fax: 94/563-244
E-mail: jurisics@koszeg.hu

További oldalak