Történelmi és Művészeti Antológia Kőszegről

Tóthárpád Ferenc
A HEGYEK ÖLÉBEN
(Kőszeg)

Itt nálunk a hegylánc úgy borul a síkra,
mint szerető pihen, kedveséhez bújva.
Forrásillatot hoz az erdőből a szél
lomblehelete, míg a városba leér.

A tél, ha bekopog s gyászruhát hord magán,
még a felhőkből is könnyek hullnak talán.
Tavasszal változik a négyszínű köntös.
Virgonckodik útján az ébredő Gyöngyös.

És a város, amely álmos kicsit mindig,
kitárja kapuit, mint ahogy az illik.
Felébrednek újra az ódon boltívek,
rövidebb árnyékot vetnek a cégérek.

A sok üveg-kassza az utcára kerül.
Nénik nézegetnek a redőnyök mögül.
Így él ez a város nagyon sok év óta,
kedveskedő verset mégsem írtak róla,

mert, ha ékszereit akárki is bántja,
felhúzza hídjait, útjait lezárja.
A kisváros csendben magára csukódik,
a harangzúgás is csak itt helyben hallik.

Ha valaki Kőszeg múltjával, jelenével kapcsolatos kutatásokat végez, a sok kitűnő kiadvány mellett, amelyek elsősorban a város történelmével, idegenforgalmával kapcsolatosak, találkozhat egy háromkötetes könyvvel. Nélkülözhetetlen forrásként szolgálhatnak minden érdeklődő számára a TÉMA-könyvek.
2000. augusztus 20-án jelent meg a TÉMA (Történelmi És Művészeti Antológia) harmadik kötete. Az olvasók, ha beletekintenek e kiadványokba, olyan oldalról is megismerhetik e határ menti kisvárost, ahogyan az útikönyvekből nem lehet. A tudományos írások mellett, novellák, versek, egyaránt megtalálhatók bennük.

A kutatások megkönnyítése érdekében az alábbiakban közöljük mindhárom kötet kivonatos tartalomjegyzékét. A felsorolás a könyvekben szereplő képzőművészeti alkotások, illusztrációk címeit, és alkotóik neveit nem tartalmazza.

TÉMA (Történelmi És Művészeti Antológia) Kőszegről
(Szerk. Tóthárpád Ferenc) Kőszeg, 1996, Kőszegi Várszínházért Alapítvány, 199 o.
Megjelent a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából.
Básthy Tamás: Kedves Olvasó 3
Seregély István: Egy ideig magát kőszeginek tudó ember köszöntője 5
Tóthárpád Ferenc: A hegyek ölében (vers) 7
Dr. Bakay Kornél: A kőszegi felsővár régészeti feltárása 8
Devecsery László: Andante (vers) 15
Tóthárpád Ferenc: Nemzet eszmélj (vers) 16
Jenkei Ede: Népi hiedelem az Óház kincset rejtő gyomráról 17
Söptei Imre: Az óházi millenniumi emlékmű újjáépítésének kísérlete 20
Dr. Bariska István: A híres kőszegi falképcsoport titkaihoz 31
Tóthárpád Ferenc: Rájnis és az első irodalmi tollharcok 50
Rájnis József: Búcsú-vétel (vers) 51
Dr. Schrott Géza: A kőszegi Hangász Egylet 53
Szövényi István: Chernel Kálmán, a tudós és közéleti férfi 59
Bakos György: Fejezetek a kőszegi fúvószenekar múltjából 67
Dr. Tóth Sándor: Adalékok a kőszegi műkedvelő színjátszás történetéhez 71
Devecsery László: Makáma Kőszegről (vers) 80
Devecsery László: Kőszegi naplótöredék (vers) 81
Mester István: A cenzúra 82
Agota Kristof: A nagy füzet (Részletek a regényből) 84
"A legszebb az olyan vászon, amin még semmi sincs" Beszélgetés Bartha Lászlóval
(A riportot készítette Tóthárpád Ferenc) 94
Czethoffer Csaba: Zsolozsma (vers) 99
Czethoffer Csaba: Az elmúlás elé (vers) 99
"Szél játszik a patakkal, én meg a te hajaddal" (A tíz éves Ciróka Együttesről) 100
Czethoffer Csaba: Dalba öltözötten (vers) 105
Rege Attila: Hol van az a nyár? Gondolatok a kőszegi textilipar történetéről 106
Bechtold István: Sétáim Poldival (Naplórészletek) 111
Bechtold István: Üzenet (vers) 116
Richard Hachenberger: A 225. bejegyzés a Szőlő jövésnek könyvébe
1995. április 24-én 118
Láng József: A kőszegi szőlőtermesztés története a filoxéravésztől napjainkig 122
Bősze Éva: Vacsora (novella) 132
Tóthárpád Ferenc: Karácsony háború idején (vers) 133
Preininger Ferenc: Gondolatok Kőszegről 135
Czethoffer Csaba: Vándorének (vers) 143
Dr. Schrott Géza: A Concordia-Barátság Énekegyesület 145
Jenkei Ede: Kőszegiek az olimpiai versenyeken 151
Kiss János: Tallózás a Kőszeg és Vidéke 84 évfolyamában 159
Devecsery László: Történelem (vers) 173
Pócza Zoltán: Kőszeg Művészeti csoportjai 1996-ban 174
Tóthárpád Ferenc: Kenyér-hegy (vers) 194

TÉMA (Történelmi És Művészeti Antológia) Kőszegről II.
(Szerk. Tóthárpád Ferenc) Kőszeg, 1998, Kőszegi Várszínházért Alapítvány, 208 o.
Megjelent az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából.
Básthy Tamás: Kedves Olvasó! 3
Dr. Bakay Kornél: Kőszeg város középkori védművei 6
Simányi Tibor: Szulejmán Kőszegen (Ahogyan nyugaton látják) 12
Söptei Imre: 1328 - 1648 - 1848 19
Kappel János: Chernel Kálmán és az 1848-49-es események 22
Zsille Gábor: Rokonok ők (vers) 42
Dr. Kováts István: Ne feledkezzünk meg róluk sem...! (Az 1848 utáni kőszegi kivégzésekről) 44
Jenkei Ede: Egy elfelejtett szabadsághős: Gróf Schmidegg János 76
Zsille Gábor: Damjanich naplójából (vers) 79
Zsille Gábor: A szabadságharc kőszegi tisztjei (vers) 80
Baranyi Ferenc: Negyvennyolcas kérdések (vers) 85
Kőszeg és a genetika kezdetei (Némethy Mária írásából) 86
Dr. Szabó T. Attila: Festetics Imre (1764. Simaság - 1847. Kőszeg) és "A természet genetikai törvényei" 88
Kristóf Attila: Oidipusz körbejár (Részletek a regényből) 99
Sarkady Sándor: Őrzöd-e még? (vers) 103
Dr. Lőrincz László: A szent Márton-év kapcsán 104
Torkos László: Mívelődöm (vers) 110
Dr. Tóth Sándor, Kiss Tibor, Scwahofer Gusztáv, Jenkei Ede: Kőszeg iskolái régen és ma 112
Tóthárpád Ferenc: Kisvárosi ballada (vers) 137
Dr. Schrott Géza: Reményi Ede díszpolgárságáról 138
Hamvas László: Emlékezés a "KŐSZEG-SZOMBATHELYI VASÚT" 115. évfordulójára 140
Baranyi Ferenc: Hegyeshalom (vers) 147
Galiotti Csaba: Ötven helikopter a falu felett 148
Bechtold István: Gyűjtemény a kőszegi szőlősgazdák időjárással kapcsolatos mondásaiból (Összeállította Bechtold Mária) 150
Szövényi Ernő: A kőszegi bor üzenete 158
Dr. Tóth Sándor: A fekete ribiszke és a tüskétlen szeder meghonosodása Kőszegen 170
Jenkei Ede: A kőszegi ökölvívás története 173
Stipkovits István: 130 éves a Kőszegi Tűzoltó Egyesület 181
Dr. Szerdahelyi Endre: Gondolatok a Kőszegi Baráti Kör szerepéről 184
Kőszeg város története, főbb eseményeinek, közigazgatásának
rövid ismertetése (Összeállította Jenkei Ede) 187
Tóthárpád Ferenc: Ezredvég 192

TÉMA (Történelmi És Művészeti Antológia) Kőszegről III.
(Szerk. Tóthárpád Ferenc) Kőszeg, 2000, Kőszegi Várszínházért Alapítvány, 211 o.
Megjelent a magyar királyság ezer éves évfordulója alkalmából.
Básthy Tamás: Tisztelt Olvasók!
Tóthárpád Ferenc: Kőszegi disztichonok (vers) 5
Tóthárpád Ferenc: Társadalmak az új évezred küszöbén (A "kozmikus civilizációról") 6
Dr. Bakay Kornél: A XI. századi magyar királyság helye és szerepe Európában 10
Dr. Holl Imre: A középkori Kőszeg város 14
Ilon Gábor: A kőszegi Gyöngyös-völgye a régészeti kutatásban 22
Szövényi István: Kőszeg Mária Terézia korában 33
Németh János: A Kőszegi rajziskola 40
Garisa Józsefné: Kőszeg a szépirodalomban 43
Dr. Tóth Sándor: Bencések, jezsuiták, piaristák a kőszegi gimnázium élén 70
Dr. Markovics Tibor: Köszeg környékének erdei 84
Keszei Balázs: Adatok Kőszeg belterületi növényzetének ismeretéhez, különös tekintettel a Lupi domb vegetációjára 97
Dr. Tóth Sándor, Harkai Gusztáv: Kőszeg város iparosai és kereskedői 1900-1950 109
Jenkei Ede: A kőszegi kaszinóélet és a Quadriga Gynsiae 118
Dr. Szerdahelyi Endre: Táblabíróság Kőszegen 122
Schwahofer Gusztáv: Árvíz Kőszegen (1965) 130
Vértes Ernő: Ezredvégi gondolatok fényről - árnyékról, időről - időtlenségről 138
Gyászol a város, gyászol az ország (Buszbaleset 1999. jan. 24-én) 142
Tóthárpád Ferenc: Széttört sor(s)ok 143
Preininger Ferenc: Gondolatok Kőszegről az ezredforduló küszöbén 144
Dr. Bánfalvi József: Gondolatok a magyarnótáról 150
Kiss János: Kőszeg 2000. 154
Jenkei Ede: A kőszegi labdarúgás első négy évtizede 174
Tóthárpád Ferenc: Utószó 209

Azoknak az olvasóknak ajánljuk a TÉMA-könyveket, akik szívesen beleszippantanak a szubalpin levegőbe, kíváncsiak egy kisváros lakóira, és van erejük megállni néhány percre, hogy elgondolkodjanak. A nagy elődök munkája és a jelenkor kutatóinak, művészeinek, polgárainak önzetlensége tette lehetővé, hogy átnyújthassuk e könyveket.

Hétéves munka zárult le 2000-ben. Az új évezred küszöbén ezúton kívánunk üzenni a bennünket követő nemzedékeknek. Ne feledjék: a jelen gyökerei a múltba nyúlnak! Vannak értékeink, amikre építhetünk, s vannak emberek, akikre támaszkodhatunk. A lokalitás új értelmezést kell, hogy nyerjen. Van valamink, ami összeköt bennünket: a kultúránk, ami szerves része az egyetemes kultúrának. Ez a TÉMA-könyvek igazi üzenete s az, hogy bár a világ egyre zsugorodik, miért ne férhetnénk el békességben egymás mellett?

Mit kívánhatna a szerkesztő és a kiadó? Kerüljenek a TÉMA-könyvek a családok polcaira! Legyenek használati tárgyak, amiknek szerepe van az életünkben azért, mert újra és újra szükségünk van rájuk, kötődnek hozzánk! Kötődnek azért, mert mindaz, amiről szólnak, annak részei vagyunk, és mindaz egyben része is mindannyiunknak.


További oldalak