Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete

Egyesületünk 2005. febr. 12-én alakult, azzal a céllal, hogy a nyugállományú katonák és a rendvédelmi testületek nyugállományú tagjai, és azok közvetlen hozzátartozói körében segítse a közösségi szellemet ápolni, kultúrálás művelődési igények feltérképezésével tegye derűssé a nyugdíjas éveket.

A kegyeleti és beteglátogatási ügy felvállalásával igyekezzen erősíteni a bajtársi szellemet. A jogszabályi kereteken belül biztosítani a nyugdíjasok érdekérvényesítését. Felkarolni a haladó katonai és rendvédelmi testületek hagyományainak őrzését.

További oldalak