Pályázati hirdetmény

Kőszeg, 2975/78, 2975/82, 2975/85, 2975/86 hrsz-ú Gábor Áron utca végén található beépítetlen terület megnevezésű 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok
licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya a hatályos vagyonrendelet és annak mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (II. 25.) sz. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata

Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás

2.b.) A pályázat célja

• Kőszeg, 2975/78, 2975/82, 2975/85, 2975/86 hrsz-ú Gábor Áron utca végén található beépítetlen terület megnevezésű

1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 2975/78 Beépítetlen terület 1831
Kőszeg 2975/82 Beépítetlen terület 939
Kőszeg 2975/85 Beépítetlen terület 800
Kőszeg 2975/86 Beépítetlen terület 800


3.b.) Műszaki feltétel:

Az ingatlanok Kőszeg város DNy –i városrészén a városközponttól kb. 900 m távolságra helyezkednek el a Gábor Áron utca végén annak jobb oldalán.
Gépjárművel aszfaltozott, de rossz műszaki állapotban lévő úton közelíthetőek meg. Gyalogosan a városközponttól gyalogúton kb. 20 perc alatt érhető el. Környezetükben lakóépületek, társasház, imaház, illetve gáz fogadóállomás található.


2975/78 hrsz:

A saroktelek a telekcsoport egyik legértékesebb tagja. A Forintos M. utca mentén helyezkedik el és háromszög alakzatú. A Forintos M. utca mentén 71.5 m, a felette később kialakítandó 2975/77 hrsz-ú közút mentén 44 m, átlósan 84 m.
Csapadékvíz elvezetésén kívül minden közművel rendelkezik. Azok vagy már a telken, vagy a 2975/79 hrsz –ú úton kiépítettek. Felülete sík és gondozott. Kerítéssel nem rendelkezik.

Kőszeg Város Szabályozási Terve értelmében a terület a Lk-A2/3 övezetbe tartozik, ami kisvárosias lakóterületet jelent.

E terület jellemzője, hogy nincs egyedi előírása. A megengedett maximális építménymagasság 7,5 m, beépítettség foka 30% lehet. A beépítési mód szabadonálló.

2975/82 hrsz:

A Gábor Áron utcáról lehet megközelíteni. Közvetlenül a Tamás árok oldalában helyezkedik el. Felülete sík. Kerítéssel nem rendelkezik. Közművek a Gábor Á. utcáról ágaztathatóak le. Csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve.

Adottságai: szélessége 14-15 m közötti, hosszúsága 70 m.
Beépíthetőségét erősen korlátozza egyrészt a Tamás árok védőtávolsága, ami 3 m, (ezt az oldaltávolság megtartása lefedi), másrész a szabályozási tervben rögzített építési övezetre vonatkozó 7,5 m építménymagasság.
Oldalanként 3,75 m elhagyása után a valós beépítési lehetőség 7 méterre szűkül.

Kőszeg Város Szabályozási Terve értelmében a terület a Lk-A2/3 övezetbe tartozik, ami kisvárosias lakóterületet jelent.
E terület jellemzője, hogy nincs egyedi előírása. A megengedett maximális építménymagasság 7,5 m, beépítettség foka 30% lehet. A beépítési mód szabadonálló.

2975/85 hrsz:

Közművek a Gábor Á. utcáról ágaztathatóak le. Csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve.
A telkek közművesítési lehetősége a már meglévőkön túl új gerincvezeték megépítésével is bővült, ami a telkek között átlósan húzódó - jelenleg kőzúzalékos út megépítésével valósulhatott meg. A telkek egy része már beépített. A tárgyi ingatlan közvetlenül a Jehova Tanúi Imaház mellett található a Gábor Á. utca mentén. Jobb oldalát így kerítés határolja.
Adottságai: Felülete sík. Szélessége 20 m, hosszúsága 40 m.

Kőszeg Város Szabályozási Terve értelmében a terület a Lk-A2/3 övezetbe tartozik, ami kisvárosias lakóterületet jelent.
E terület jellemzője, hogy nincs egyedi előírása. A megengedett maximális építménymagasság 7,5 m, beépítettség foka 30% lehet. A beépítés módja szabadonálló.

2975/86 hrsz:

Közművek a Gábor Á. utcáról ágaztathatóak le. Csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve.
A telkek közművesítési lehetősége a már meglévőkön túl új gerincvezeték megépítésével is bővült, ami a telkek között átlósan húzódó - jelenleg kőzúzalékos út megépítésével valósulhatott meg. A telkek egy része már beépített.

Adottságai: Felülete sík. Szélessége az elején 27 m, végén 13 m, hosszúsága 40 m.

Kőszeg Város Szabályozási Terve értelmében a terület a Lk-A2/3 övezetbe tartozik, ami kisvárosias lakóterületet jelent.
E terület jellemzője, hogy nincs egyedi előírása. A megengedett maximális építménymagasság 7,5 m, beépítettség foka 30% lehet. A beépítési mód szabadonálló.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15. napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő legkésőbb 30. napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 20. nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:
 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az adott ingatlan bruttó értékének 5 %-át jelenti. Ezt az összeget az önkormányzat OTP 11747051-15420909 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára


Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2 Kikiáltási ár (bruttó)
Kőszeg 2975/78 Beépítetlen terület 1831 16.112.800,-Ft
Kőszeg 2975/82 Beépítetlen terület 939 4.882.800,-Ft
Kőszeg 2975/85 Beépítetlen terület 800 5.600.000,-Ft
Kőszeg 2975/86 Beépítetlen terület 800 5.600.000,-Ft


4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2016. március 10.
A licitálás ideje: 2016. április 7. 08:15 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 131. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. április 6. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Telefon: +36 94/562-529
Fax.: +36 94/562-535

Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 - 12.00
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30 óra között.

További oldalak


Pályázati felhívás
Pályázat
Kőszeg 3344/47 és a 3344/48 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére
Belterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Belterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Külterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
2205/A/2 hrsz. Kőszeg, Kossuth Lajos u. 13. fszt 2. szám alatti társasházi lakás
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény - Kelcz-Adelffy utca 5. vendéglakás
Pályázati hirdetmény - Kelcz-Adelffy u. 5. vendéglakások II. forduló
Pályázati Hirdetmény - Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok licitálásos eljárás útján történő értékesítésére. Kelcz-Adelffy utca 5.
Pályázati hirdetmény - Kőszeg, 2903/9 hrsz-ú beépítetlen terület - II. forduló
Pályázati hirdetmény - Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. I/3. szám alatti lakás,Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. fszt 2. szám alatti lakás
Páyázati hirdetmény - Dózsa_Kelcz lakások
Pályázati hirdetmény - 2903/9 hrsz-ú beépítetlen terület
Pályázati hirdetmény - Rákóczi u. 79.
Pályázati hirdetmény - Jurisics tér 14.
Pályázati hirdetmény - Rákóczi 40.
Pályázati hirdetmény - Rákóczi 79. II. forduló
Pályázati hirdetmény - Jurisics tér 14.
Pályázati hirdetmény - Telkek Gábor Áron 2975_120, 2975_121
Jurisics tér 14. III
Rákóczi 79.
Velemi 15_A I_4
Velemi 15 A I 4.
Rákóczi 79.
Gábor Áron utcai telkek 2975/120
Rákóczi 79.
Hirdetmény - Gábor Áron 2975_120.
Rákóczi 1.
Rohonci 46.
Pék utca 19.
2975-120. - Gábor Áron-Forintos Mátyás
Sigray 1.
Rákóczi 13.
Rákóczi F. utca 13.
Űrhajósok utca 19/D
Rákóczi Ferenc utca 13.
Árpád tér 13.
Árpád tér 13. fszt. 3.