Pályázati hirdetmény

4185_4186_1

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok
licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya a hatályos vagyonrendelet és annak mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2016. (III. 31.) sz. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata

Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás

2.b.) A pályázat célja

• Kőszeg, 4185, 4186/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű

1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:
Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 4186/1 Beépítetlen terület 1682
Kőszeg 4185 Kivett gazdasági épület, udvar 980

3.b.) Műszaki feltétel:

4186/1 hrsz
Az ingatlan Kőszeg város DNy–i városrészén a városközponttól kb. 1300 m távolságra helyezkedik el a Szabóhegyi út mentén nagyon szép környezetben, ahol lakópark, illetve nagyrész családi házzal beépített területek találhatóak.
Gépjárművel a telekhatárig könnyen megközelíthető. A beépítetlen terület és az út között árok húzódik.

Adottságai: A terület gyepes, út felöli részén kb. 20 m mélységig fákkal, bokrokkal benőtt, gondozatlan. Szélessége a főút mentén 15 m, hátsó részén 11 m. Hosszúsága 164 és 155 m közötti. A Szabóhegyi út irányába enyhén lejt.

Kőszeg Város Szabályozási terve értelmében az ingatlanra Lke-A1/2 jelű kertvárosias lakóterület övezeti besorolás vonatkozik. A beépítési mód szabadonálló, megengedett legnagyobb épületmagasság: 4,5 m, Megengedett legnagyobb beépítettség: 20 %, megengedett legkisebb zöldfelület: OTÉK szerint 50 %, előkert legkisebb mérete: OTÉK szerint.
Telekalakítás szabályai: megengedett legkisebb szélesség 16 m, megengedett legkisebb telek terület kivéve közút vagy magánút lejegyzése esetén: 900 m.
Rendezési Terv szerinti telekalakítási eljárás megindításra került az illetékes hatóságnál.
4185 hrsz.
Az ingatlan Kőszeg város DNy–i városrészén a városközponttól kb. 1500 m távolságban helyezkedik el a Szabóhegyi út és Köböl utca között, de a Szabóhegyi úttal nem határos. Megközelíteni a Hermina utca – Köböl utca irányából lehet. Hivatalos útkapcsolata nincs. Kőszeg Város Szabályozási Tervében a Hermina utcai leágazástól számítva ezen területen is 12 m széles út nyomvonala van jelölve.

A tárgyi terület esetleges beépítésére akkor van lehetőség, ha az érintett 20 telektulajdonos az út nyomvonalát kiméretteti, illetve lejegyezteti.
A beépítési lehetőséget tovább korlátozza a telek szélessége. A szabályozási terv 2,25 m oldaltávolság elhagyását írja elő, így a beépíthető rész 6,5 m marad.

Adottságai: A Szabóhegyi út irányába enyhén lejtős terület felülete teljes egészében fákkal, bokrokkal benőtt. Hosszúsága 88-96 m, szélessége 10-12 m közötti, amely az útlejegyzés során változhat. Közművek közül a villany és víz kiépítettek. Alsó részén található egy 22 m2 területű tégla építésű három helyiségből álló gazdasági épület. Tetőfedése hullámpala. Dupla bejárati ajtóval rendelkezik. Látszólag több éve gondozatlan, használaton kívül van. A helyiségek falazata piszkos, rongált, padozata szeméttel és hulladékkal van tele.
A területet a szabályozási terv a Lke-A1/2 övezetbe sorolja, ami kertvárosi lakóterületet jelent.
Az épületet szabadonálló beépítési móddal kell elhelyezni, a megfelelő oldal és előkert megtartásával.
A megengedett legnagyobb épületmagasság 4,5 m, a beépítettség max. 20 % lehet.
A beépíthetőség további feltétele, hogy a telekalakítás utáni szélességnek el kell érni a 16 métert.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek. (4185 hrsz. - Vezetékjog jogosult: E.ON Zrt.)
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15. napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő legkésőbb 30. napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 20. nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:
 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az adott ingatlan bruttó értékének 5 %-át jelenti. Ezt az összeget az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb áraTelepülés Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2 Kikiáltási ár (bruttó)
Kőszeg 4186/1 Beépítetlen terület 1682 3.440.000,-Ft
Kőszeg 4185 Kivett gazdasági épület, udvar 980 1.970.000,-Ft


4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2016. április 28.
A licitálás ideje: 2016. május 25. 08:20 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 131. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. május 24. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Telefon: +36 94/562-529
Fax.: +36 94/562-535

Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 - 12.00
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Péntek 8.00-12.00

További oldalak


Pályázati felhívás
Pályázat
Kőszeg 3344/47 és a 3344/48 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére
Belterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Belterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Külterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
2205/A/2 hrsz. Kőszeg, Kossuth Lajos u. 13. fszt 2. szám alatti társasházi lakás
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény - Kelcz-Adelffy utca 5. vendéglakás
Pályázati hirdetmény - Kelcz-Adelffy u. 5. vendéglakások II. forduló
Pályázati Hirdetmény - Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok licitálásos eljárás útján történő értékesítésére. Kelcz-Adelffy utca 5.
Pályázati hirdetmény - Kőszeg, 2903/9 hrsz-ú beépítetlen terület - II. forduló
Pályázati hirdetmény - Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. I/3. szám alatti lakás,Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. fszt 2. szám alatti lakás
Páyázati hirdetmény - Dózsa_Kelcz lakások
Pályázati hirdetmény - 2903/9 hrsz-ú beépítetlen terület
Pályázati hirdetmény - Rákóczi u. 79.
Pályázati hirdetmény - Jurisics tér 14.
Pályázati hirdetmény - Rákóczi 40.
Pályázati hirdetmény - Rákóczi 79. II. forduló
Pályázati hirdetmény - Jurisics tér 14.
Pályázati hirdetmény - Telkek Gábor Áron 2975_120, 2975_121
Jurisics tér 14. III
Rákóczi 79.
Velemi 15_A I_4
Velemi 15 A I 4.
Rákóczi 79.
Gábor Áron utcai telkek 2975/120
Rákóczi 79.
Hirdetmény - Gábor Áron 2975_120.
Rákóczi 1.
Rohonci 46.
Pék utca 19.
2975-120. - Gábor Áron-Forintos Mátyás
Sigray 1.
Rákóczi 13.
Rákóczi F. utca 13.
Űrhajósok utca 19/D
Rákóczi Ferenc utca 13.
Árpád tér 13.