Felszólítás - Tamás-árok meder- és part állagának megóvása

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint a fenti vízelvezető árok vagyonkezelője felszólítja a Kőszeg, Tamás-árok - Károlyi Mihály u. 16. sz. ingatlan és a tájvédelmi körzet határa közötti - teljes szakaszával határos jobb és bal parti ingatlantulajdonosokat a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Kormányrendelet 4.§ (1) bekezdése alapján a meder és a part állagának megóvására, illetve a mederfenntartási munkák elvégzését jogellenesen akadályozó állapot megszüntetésére és legkésőbb 2016. július 11. napjáig az eredeti állapot helyreállítására. A kitűzött határidőt követően az Igazgatóság helyszíni bejárás során ellenőrzi az állapot helyreállítását.

A hirdetmény teljes szövege olvasható a csatolt dokumentumban