Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek IV. számú módosítása EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

Ügyiratszám: 5429-32/2016.


2016. november 9.
Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek
IV. számú módosítása
EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

H I R D E T M É N Y


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés b) pontjában és ugyanezen paragrafus (4) bekezdés a), b) és c) pontjai kapott felhatalmazás alapján, a 41. § és a 43. § (1) bekezdés b) pontja és ugyanezen paragrafus (2), (3) és (4) pontja szerint eljárva a településrendezési eszközök módosítását, a Polgármester Úr megbízásából, egyszerűsített eljárás során kezdeményezem.

Képviselő-testülete 136/2013. (IX.26.) számú határozatával elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának 2.a.) pontja szerint, közzéteszem az eljárás és a módosításra irányuló településrendezési eszközök elkészítésének megkezdését és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat.Kőszeg Város Polgármestere megbízásábólSzima Andrea s.k.
Kőszeg Város Főépítésze