Elektronikus hírdetmény véleményezési szakasz lezárása

Ügyiratszám: 392-11/2017.
Melléklet: 1 pld záró véleményre megküldött dokumentáció közzététele – elektronikus hirdetmény


2017. február 20.
Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek
IV. számú módosítása
ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZZÉTÉTELE

H I R D E T M É N YKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kőszeg Város Településrendezési eszközeinek II. számú módosítást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban rendelet) 39.§ (2) bekezdésében rögzített véleményezési szakaszt lezárta.

Az úgynevezett „Postásrét melletti utak nyomvonalának korrekciója” megnevezésű módosítás miatt közzé teszem - az Állami Főépítésznek záró véleményezés céljából megküldött - a településrendezési eszközök IV. módosításának záró véleményezési dokumentációját.

Kőszeg Város Polgármestere megbízásából


Szima Andrea s.k.
Kőszeg Város Főépítésze